Temat

Współcześni prorocy i ciągłe objawienia

  • Współcześni apostołowie i prorocy są charakterystyczną cechą Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Członkowie Kościoła traktują naczelnych przywódców Kościoła — Józefa Smitha, Brighama Younga i następnych prezydentów Kościoła — jako proroków Boga, w taki sam sposób, w jaki postrzegają Abrahama, Mojżesza, Izajasza i apostołów żyjących w czasach Jezusa ChrystusaThomas S. Monson jest obecnie prezydentem i prorokiem Kościoła.
  • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest przywróconym Kościołem, który Jezus Chrystus pierwotnie ustanowił podczas Swojego ziemskiego życia. Cześć tego przywrócenia obejmuje żyjących proroków i apostołów.
  • Wraz ze współczesnymi prorokami otrzymywane są objawienia i dodatkowe pisma święte. Józef Smith jest prawdopodobnie znany najbardziej z przetłumaczenia Księgi Mormona: Jeszcze Jednego Świadectwa o Jezusie Chrystusie i z założenia Kościoła w XIX wieku. Kolejni prezydenci Kościoła również mieli również swój charakterystyczny wkład.
  • Wiara w proroków i apostołów stojących na czele Kościoła nie oznacza, że członkowie ślepo podążają za swoimi przywódcami. Choć prorocy Boga otrzymują objawienia i natchnienie do prowadzenia Kościoła jako całości, objawienia przychodzą na każdym szczeblu, włączając w to przywódców zgromadzeń, jak i rodziny i poszczególnych członków. W rzeczywistości poszczególni członkowie powinni poszukiwać boskiego przewodnictwa, które pomoże im w życiu, w obowiązkach kościelnych, a nawet w doczesnych zajęciach, w tym również dotyczących pracy zawodowej. Oczekuje się również, że członkowie będą z modlitwą poszukiwać własnego „świadectwa”, czyli przekonania co do zasad nauczanych przez ich przywódców.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.