Temat

Przywrócenie

Ponowne ustanowienie starożytnego kościoła i ewangelii Jezusa Chrystusa w ostatnich dniach w sposób objawiony przez Boga Józefowi Smithowi i prorokom, którzy po nim byli prezydentami Kościoła. Termin „przywrócona ewangelia” jest używany w celu podkreślenia przywrócenia ewangelii z czasów Nowego Testamentu.

Zobacz również Józef Smith i Przywrócenie

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.