Temat

Nauczycielka odwiedzająca

Nauczycielka odwiedzająca to kobieta wyznaczona do dbania i pomagania innym kobietom ze swojego okręgu lub gminy Świętych w Dniach Ostatnich. Każdej kobiecie przydzielone są dwie nauczycielki odwiedzające, które kontaktują się z nią co najmniej raz w miesiącu i umacniają ją w wysiłkach, by żyła według ewangelii Jezusa Chrystusa. Częścią tych regularnych wizyt jest przesłanie zawierające duchowe wskazówki, które jest dostosowane do potrzeb i trosk odwiedzanej kobiety. Przesłania często inspirują dalsze rozmowy dotyczące ewangelii i kobiety uczą się wzajemnie.

„Nauczycielki odwiedzające służą w zastępstwie Zbawiciela. Nasze ręce są Jego rękoma, nasza miłość jest Jego miłością, a nasza służba jest Jego służbą. Dobre nauczycielki odwiedzające znają siostry, które odwiedzają. Kochają je, służą im i pomagają im w nauce ewangelii […]. Skupiają się na umacnianiu poszczególnych ludzi i rodzin. Nie ma większego przywileju niż baczenie i umacnianie innej osoby”, powiedziała Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy Julie B. Beck (link).

Poza duchowym aspektem ich powołania nauczycielki odwiedzające pomagają również w doczesnych potrzebach danej kobiety i jej rodziny. Na przykład nauczycielki domowe mogą dostarczać posiłki po urodzeniu dziecka lub pomagać w utrzymaniu porządku w domu, gdy kobieta jest chora.

Większość kobiet w Kościele ma możliwość służenia jako nauczycielki odwiedzające. Program odwiedzin domowych jest koordynowany przez Stowarzyszenie Pomocy — organizację dla kobiet z każdego zgromadzenia Świętych w Dniach Ostatnich.

Program odwiedzin domowych jest uzupełniany przez nauczanie domowe — program troszczenia się o potrzeby Świętych w Dniach Ostatnich. Nauczycielami domowymi jest dwóch mężczyzn, którzy są wyznaczeni do odwiedzania wszystkich domów w okręgu. 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.