Temat

Konferencja generalna

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na całym świecie gromadzą się dwa razy w roku, aby uczestniczyć w „konferencji generalnej”. Jest to uzupełnienie ich cotygodniowych nabożeństw, odbywających się każdej niedzieli.

Konferencje Generalne są przeprowadzane w kwietniu i październiku każdego roku i obejmują pięć dwugodzinnych spotkań odbywających się w ciągu dwóch dni. Spotkania w kwietniu nazywają się konferencją wiosenną a te z października — jesienną.

Sesje w sobotni poranek, sobotnie popołudnie, niedzielny poranek i niedzielne popołudnie są otwarte dla wszystkich, a sesja odbywająca się w sobotni wieczór jest dla mężczyzn i chłopców Świętych w Dniach Ostatnich, którzy posiadają kapłaństwo.

Święci w Dniach Ostatnich przybywają z całego świata, aby wziąć udział w konferencjach generalnych, które odbywają się w liczącym 21 000 miejsc Centrum Konferencyjnym w  Salt Lake City w stanie Utah. Bezpłatne bilety są rozprowadzane przed każdą sesją. Dostępne są także kolejki rezerwowe dla osób nie posiadających biletu. Dodatkowe budynki zlokalizowane przy pobliskim Placu Świątynnym gromadzą osoby, które nie mieszczą się w Centrum Konferencyjnym.

Ponieważ większa część Kościoła liczącego 14 milionów członków nie może osobiście uczestniczyć w konferencji generalnej, spotkania są transmitowane przez satelitę do ponad 7 400 budynków kościelnych w 102 krajach. Członkowie mogą również oglądać konferencję w telewizji na kanale KSL lub BYU-TV, które nadają w Salt Lake City. Ponadto Kościół transmituje spotkania na żywo poprzez stronę internetową LDS.org i Mormon Chanel

Podczas konferencji przywódcy Kościoła przemawiają na różne duchowe tematy. Kierują swoje słowa do Świętych w Dniach Ostatnich, jak również do rządu, innych religii, przedstawicieli społeczeństwa i gości konferencji. Osoby przemawiające to przywódcy Kościoła na szczeblu ogólnoświatowym, Prezydent Thomas S. Monson i jego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła — zarządzającym organie Kościoła. Przemówienia są również wygłaszane przez członków Kworum Dwunastu Apostołów i innych przywódców.

Przemówienia konferencyjne mają różną długość — od około 5 do 20 minut. Tematy nie są narzucane; każdy mówca wyznacza sobie własny. Przemówienia zazwyczaj dotyczą podstawowych zasad ewangelii lub poruszają ważne, aktualne kwestie, a mówcy zachęcają poszczególne osoby i rodziny do podążania za Jezusem Chrystusem.

Po zakończeniu konferencji przemówienia są publikowane na stronie internetowej LDS.org i drukowane w czasopismach kościelnych, w Ensign i Liahonie, aby członkowie mogli je czytać i studiować.

Oprawę muzyczną sesji konferencyjnych zapewnia Mormoński Chór Tabernakulum, organiści, inne chóry kościelne i zgromadzone osoby. Muzyka podkreśla tematy związane z ewangelią.

Przywódcy Kościoła przeprowadzają konferencje generalne od 1830 r., kiedy to Kościół został założony przez Józefa Smitha. Według kościelnego historyka, Glena M. Leonarda, „około 30 ochrzczonych członków uczestniczyło w pierwszej konferencji, wspólnie z innymi ludźmi, którzy byli zainteresowani Kościołem”.

Obecnie, konferencja jest tłumaczona symultanicznie na 92 języki, począwszy od albańskiego po yap, co służy wielu członkom z całego świata, a ich liczba wciąż wzrasta. Dostępne są również tłumaczenia na amerykański język migowy oraz transmisje z podpisami.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.