Temat

Błogosławieństwa patriarchalne

Błogosławieństwa patriarchalne są udzielane godnym członkom Kościoła i zawierają osobistą radę od Boga. Błogosławieństwo patriarchalne jest kompasem, który prowadzi daną osobę przez życie. Nie ma wyznaczonego wieku, w którym można otrzymać błogosławieństwo patriarchalne, ale osoba, która je otrzymuje musi być w takim wieku i być na tyle dojrzała, aby zrozumieć jego znaczenie.

Błogosławieństwo patriarchalne jest udzielane przez patriarchę, czyli mężczyznę powołanego przez przywódców Kościoła w celu nadawania takich błogosławieństw. Patriarcha kładzie swoje ręce na głowie osoby otrzymującej błogosławieństwo i wypowiada słowa, które otrzymuje poprzez boskie objawienie. Słowa błogosławieństwa są spisywane, aby osoba otrzymująca je mogła otrzymać pisemną kopię w celu studiowania jego treści przez całe swoje życie. Kościół również zachowuje kopię błogosławieństwa na wypadek jego zgubienia.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.