Temat

Patriarcha

Słowo patriarchama dwa znaczenia w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich:

  1. Urząd w Kapłaństwie Melchizedeka. Powołaniem patriarchy jest udzielanie członkom Kościoła specjalnych błogosławieństw patriarchalnych. Patriarcha zazwyczaj służy w tym powołaniu do końca życia.
  2. Inne określenie ojca. Adam był pierwszym patriarchą, a jego obowiązkiem było udzielanie błogosławieństw swojemu potomstwu i pomaganie mu, by żyło w prawości.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.