Artykuły prasowe

Wierni mormoni przygotowują się do ogólnoświatowej konferencji

Dwa razy do roku członkowie i sympatycy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich gromadzą się wspólnie, aby wysłuchać natchnionych przesłań i przyjąć wskazówki od Władz Generalnych i generalnych urzędników Kościoła podczas kościelnej konferencji generalnej.

Z Centrum Konferencyjnego w Salt Lake City, ze stanu Utah, nadawanych będzie na żywo sześć sesji, począwszy od soboty, 24 września 2016 r., kiedy to odbędzie się generalna sesja kobiet. Pozostałe sesje odbędą się następnego tygodnia, 1 i 2 października.

Centrum Konferencyjne zapewnia 21 tysięcy miejsc na każdej sesji. Pozostałe miliony członków na całym świecie będą oglądały bądź słuchały przekazu. W Europie jest ponad pół miliona członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którzy spotykają się w 1450 kongregacjach. Tłumacze kościelni w Obszarze Europy przełożą sesje konferencji na 19 języków.

Oprócz przekazów do lokalnych mormońskich domów spotkań na całym świecie za pośrednictwem kościelnego systemu satelitarnego, Kościół będzie nadawał konferencję na żywo na stronie: LDS.org.

Konferencje generalne organizowane przez Kościół odbywają się każdej wiosny i jesieni. Spotkania, które odbywają się w kwietniu, nazywane są konferencją wiosenną, a te w październiku — konferencją jesienną. Pierwsza konferencja generalna odbyła się w 1830 roku, niedługo po zorganizowaniu Kościoła.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.