Artykuły prasowe

Apostoł przemawia na konferencji w Zamku Windsor na temat prześladowań religijnych i przymusowej migracji

Jakże tragiczną w skutkach „i niewidoczną częścią wojny i konfliktu” wynikającą z kryzysu uchodźców jest przemoc seksualna wobec kobiet — powiedział Starszy Jeffrey R. Holland, apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Starszy Holland zwrócił się do działaczy humanitarnych, naukowców, przywódców religijnych i rządowych zgromadzonych 11 września br. na konferencji finansowanej przez Fundację AMAR, która odbyła się w Zamku Windsor w Zjednoczonym Królestwie. Temat tej konferencji to: „Prześladowania religijne: Przyczyna przymusowej migracji”.

„Dzielimy się tutaj niezwykłą mądrością — powiedziała baronessa Emma Nicholson, założycielka i przewodnicząca Fundacji AMAR oraz członkini brytyjskiej Izby Lordów. — Ten wspaniały zamek leżący w spokojnym otoczeniu znajduje się bardzo daleko od miejsc na Bliskim Wschodzie, w których wiele milionów ludzi walczy o przetrwanie. W ciągu kilku następnych wspólnie spędzonych dni konieczne jest, abyśmy zgłębili, jakie są źródła odwiecznej wrogości. Dlaczego prześladowania religijne stały się główną przyczyną przymusowej migracji i jak możemy w przyszłości powstrzymać popełnianie tego rodzaju zbrodni?”.

Starszy Holland wyraził uznanie wobec baronessy Nicholson za inicjatywę propagowania tolerancji religijnej oraz podjęte wysiłki w nagłaśnianiu kwestii przemocy seksualnej w konfliktach.

„W globalnym świecie zdaje się, że akceptujemy i tolerujemy fakt, że przynajmniej 60 milionów mieszkańców ziemi to uchodźcy. Nie należy tego tolerować; w wielu aspektach jest to niewłaściwe — powiedziała baronessa Nicholson. — Brutalna rzeczywistość ma swe źródło w prześladowaniach na tle religijnym”.

Z racji tego, że religijne wierzenia odpowiadają na podstawowe pytania dotyczące ludzkości, Starszy Holland w swoim wystąpieniu powiedział: „Prawo do religii to prawo człowieka. Musi być pozwolenie, aby człowiek mógł znaleźć znaczenie w swoim życiu i nadać sens życiu”. Jednak ludzie nie cieszą się tymi prawami na wielu obszarach objętych konfliktem i przymusową migracją.

Starszy Holland wyjaśnił, że wolność, by poszukiwać znaczenie w życiu i wiara w wyższą moc, nadają ten sens i „jest to najważniejszy rodzaj wolności, jaką kobiety mogą mieć w jakimkolwiek społeczeństwie, gdzie w wyniku tradycji wymuszane jest na nich mniejsze poczucie własnej wartości. Wolność religijna jest podstawą wszystkiego, co można nazwać źródłem siły.

Ograniczenia religijne nie tylko wzmagają społeczną przemoc i wrogość, ale także, co jest ewidentne, są przyczyną intensyfikacji przymusowej migracji” — powiedział Starszy Holland. Wyjaśnił, że w przeszłości wiele grup religijnych, które cieszyły się wolnością, wybrało emigrację od prześladowań, jak to było w przypadku jazydów i innych mniejszości przebywających w otoczeniu obszarów objętych konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Starszy Holland wskazał na badania naukowe odnośnie wolności religijnej, dowodzą one, że wysoki poziom wolności religijnej ma związek z rzadziej występującymi incydentami konfliktu zbrojnego, dobrą kondycją zdrowotną i dobrymi zarobkami oraz lepszymi możliwościami zdobycia wykształcenia dla kobiet.

„Musimy zdać sobie sprawę z tego, że zmniejszenie ograniczeń względem religii, a szczególnie tych skierowanych na mniejszości, jest dodatkowym elementem rozwiązania kwestii przymusowych migracji” — powiedział Starszy Holland.

Starszy Holland przytoczył raport brytyjskiego komitetu Izby Lordów, któremu przewodniczy baronessa Nicholson. Raport ten dotyczy przemocy seksualnej w obliczu konfliktu. Jest w nim mowa o tym, że jeśli kobiety nie są bezpośrednio zaangażowane w negocjacje pokojowe i w ich wdrażanie, wtedy podejmowane wysiłki mają znacznie mniejsze szanse powodzenia.

„Potrzebujemy tej przepełnionej mocą i wyjątkowej siły kobiet działających w dobrej sprawie — powiedział Starszy Holland. — Emma Nicholson jest wspaniałym przykładem siły, o której mówimy. Wykonała herkulesową pracę w propagowaniu tej sprawy i wszyscy wiele jej zawdzięczamy”.

W 2015 r. Starszy Holland, na zaproszenie baronessy Nicholson, wygłosił przemówienie przed Ponadpartyjnym Zespołem Parlamentarnym do Spraw Zagranicznych w Izbie Lordów w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa. Omówił wówczas rolę pomocy humanitarnej oraz religii w rozwiązywaniu konfliktów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.