Artykuły prasowe

Noc Muzeów : historia Kościoła i genealogia budzą największe zainteresowanie Gości

 

20 maja 2017 roku w ramach stołecznej Nocy Muzeów, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Warszawie otworzył podwoje dla zwiedzających. Kilkadziesiąt osób, które przybyło do kaplicy przy ul. Wolskiej 142 miało okazję zapoznać się z działalnością i nauką Kościoła oraz usługami kościelnego Centrum Historii Rodziny będącego filią Biblioteki Historii Rodziny w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowani genealogią mieli okazję do przejrzenia źródeł metrykalnych dostępnych on-line za pośrednictwem strony internetowej www.familysearch.org na komputerach Centrum oraz uzyskać informacje dotyczące kontynuacji procesu digitalizacji nowych i wcześniej zarejestrowanych źródeł metrykalnych oraz form ich publicznego udostępniania w najbliższych latach.

Gościom zainteresowanym zwiedzaniem kaplicy towarzyszyli członkowie i misjonarze, którzy wyjaśniali przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń i odpowiadali na zadawane na bieżąco pytania. Zwiedzający byli zainteresowani przede wszystkim historią powstania Kościoła a także strukturą organizacyjną oraz podobieństwami i różnicami międzywyznaniowymi. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć projekcję filmu kościelnego zatytułowanego „Pierwsza Wizja ” – przedstawiającego wizję Józefa Smitha oraz proces przywracania Kościoła Jezusa Chrystusa w obecnej dyspensacji.

Ze względu na zainteresowanie gości pochodzeniem i treścią Księgi Mormona wyjaśniano, że jest ona Pismem Świętym spisanym przez starożytnych proroków w duchu proroctwa i objawienia. Stanowi jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie, zawiera pełnię Jego ewangelii i podaje jak Bóg postępował ze starożytnymi mieszkańcami kontynentu amerykańskiego. Na życzenie zainteresowanych, rozdano kilkanaście egzemplarzy Księgi Mormona i wiele innych materiałów informacyjnych o Kościele.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.