Artykuły prasowe

Zmiany organizacyjne Kościoła w Warszawie

 

Zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią, 5 lutego 2017 roku nastąpiła reorganizacja Kościoła w Warszawie. Na mocy upoważnienia od prezydium Obszaru Europy, prezydent Polskiej Warszawskiej Misji Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich rozwiązał gminę Warszawa II z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 69 oraz ogłosił reorganizację gminy Warszawa I z siedzibą przy ul. Wolskiej 142. Nazwa gminy Warszawa I została zmieniona na Warszawa a kongregacje obu jednostek połączone. Z upoważnienia władz misji, prezydent Polskiego Warszawskiego Dystryktu ogłosił powołanie i przedstawił członkom do poparcia, trzyosobowe prezydium gminy warszawskiej, zapowiedział, że powołania do innych struktur organizacyjnych nowej gminy będą kontynuowane oraz wyraził podziękowanie i odwołał z powołań braci i siostry, którzy służyli w gminie Warszawa II.

Reorganizacja ma na celu stworzenie lepszych warunków do rozwoju Kościoła oraz do wzrostu duchowego i integracji członków.

Gmina Warszawa liczy 711 członków, jest największą liczebnie i terytorialnie jednostką organizacyjną Polskiego Warszawskiego Dystryktu. Obejmuje swym zasięgiem obszar administracyjny województw mazowieckiego i podlaskiego. Kongregacja gminy składa się z członków pochodzących z różnych krajów i kontynentów, reprezentujących różne kultury i profesje. Zebrania religijne oraz imprezy towarzyskie i rekreacyjne gminy Warszawa odbywać się będą w kaplicy Kościoła przy ul. Wolskiej 142. Niedzielne zebrania sakramentalne rozpoczynają się o godzinie 10.00.

Władze i członkowie Kościoła serdecznie zapraszają wszystkich Gości.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.