Artykuły prasowe

Kościół ogłasza udostępnienie programów edukacyjnych on-line na  całym świecie w ramach instytucji  BYU–Pathway. 

Program jest dostępny w 35 krajach w Europie.

 

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosiło utworzenie międzynarodowej instytucji szkolnictwa wyższego: BYU–Pathway Worldwide (BYU–PW).
Instytucja ta będzie odpowiedzialna za wszystkie programy on-line o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, prowadzące do uzyskania stopnia naukowego lub certyfikatu na różnych poziomach systemu edukacyjnego.

Clark G. Gilbert, obecny rektor BYU–Idaho, będzie nadzorował nowo utworzoną organizację. BYU–Pathway Worldwide będzie miało siedzibę w Salt Lake City w stanie Utah i rozpocznie działalność 1 maja 2017 roku. Powyższe ogłoszenie zostało podane do wiadomości  podczas konferencji prasowej przy Placu Świątynnym 7 lutego br. przez Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa, Drugiego Doradcę w Pierwszym Prezydium.

BYU–Pathway Worldwide wywodzi się z programu Pathway uczelni BYU–Idaho, który rozpoczął się w 2009 roku i obejmował grupę 50 studentów w trzech pilotażowych lokalizacjach: Idaho, Arizonie i Nowym Jorku. Obecnie z programu korzysta 57 tysięcy studentów w prawie 500 ośrodkach w 50 krajach.

Co to jest BYU–Pathway?

Pathway to roczny kościelny program edukacyjny udostępniany on–line przez BYU–Idaho wszystkim dorosłym członkom Kościoła w ponad 35 krajach w Europie. Pathway jest skoncentrowany na edukacji i rozwoju zawodowym, ale jego sukces mierzony jest stopniem realizacji trzech duchowych celów:

  1. Sprawić, by ewangelia była trwale zapisana w sercach studentów.
  2. Pomóc studentom opanować umiejętność szybkiej nauki.
  3. Przygotować studentów do roli przewodnika i żywiciela rodziny.

Oprócz samodzielnej nauki on–line miejscowi studenci oraz misjonarze Pathway raz w tygodniu spotykają się lub organizują wideokonferencję, by we własnym gronie omówić materiał kursu. Opcja wideokonferencji jest przeznaczona dla osób, które mieszkają zbyt daleko od lokalizacji programu Pathway.

Programem objęte są następujące kraje europejskie: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W ramach programu studenci uczą się praktycznych umiejętności życiowych, kluczowych kompetencji przywódczych, studiują matematykę i finanse oraz zdobywają profesjonalne kwalifikacje językowe w zakresie języka angielskiego. Pathway jest programem akredytowanym w Stanach Zjednoczonych, administrowanym przez BYU–Idaho. Odwiedź pathway.lds.org., by dowiedzieć się więcej.  

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.