Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Zmarł Starszy Robert D. Hales

W niedzielę 1 października 2017 roku w wieku 85 lat zmarł w szpitalu Starszy Robert D. Hales. Przyczyną śmierci był podeszły wiek. Odszedł otoczony przez najbliższych – żonę i członków rodziny.

Robert Dean Hales urodził się w Nowym Jorku 24 sierpnia 1932 roku. Ukończył Uniwersytet Utah i otrzymał tytuł magistra zarządzania na Harvardzie. Służył także jako pilot odrzutowca bojowego w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Poślubił Mary Crandall, z którą miał dwóch synów.

 

2 kwietnia 1994 roku Starszy Hales został poparty jako członek Kworum Dwunastu Apostołów, wcześniej, 4 kwietnia 1975 roku został przedstawicielem Władz Generalnych . We Władzach Generalnych służył początkowo jako asystent Kworum Dwunastu Apostołów, a potem jako członek Kworum Siedemdziesiątych. Od kwietnia 1985 roku do chwili powołania go do Kworum Dwunastu Apostołów w 1994 roku pełnił w Kościele funkcję Biskupa Przewodniczącego.

„Żył swoim świadectwem”, powiedział Prezydent Henry B. Eyring, członek Pierwszego Prezydium. „Znał Boga. Znał Zbawiciela i kochał Zbawiciela […]. Zachowywał się tak, jakby Bóg, Ojciec Niebieski, był blisko”.

Powołanie apostolskie oznacza, że jest się „szczególnym świadkiem Jezusa Chrystusa” przed całym światem. Starszy Hales głosił, „Jeżeli będziemy mieli wiarę w naszego Zbawiciela, pomoże On nam w próbach i problemach i będziemy mogli wytrwać do końca i powrócić do Jego obecności po tym ziemskim czasie próby. On żyje, zna i kocha każdego z nas. On tak bardzo chce nas błogosławić, jeśli przystąpimy do Niego”.

Przed powołaniem do Władz Generalnych Starszy Hales służył przez pięć lat jako przedstawiciel regionalny, nadzorując w tym czasie kilka kongregacji Kościoła. Pozostając na własnym utrzymaniu, służył także na innych, odpowiedzialnych stanowiskach, takich jak prezydent gminy, biskup (trzykrotnie), członek rady wyższej oraz doradca prezydenta palika. Pod koniec lat 70. był prezydentem Misji Londyn w Anglii i służył jako pierwszy doradca w generalnym prezydium Szkoły Niedzielnej Kościoła.

„Starszy Hales podbudowuje ludzi”, powiedział Prezydent Eyring. „Pomagał ludziom bez rozgłosu przez wiele lat. Gdy dowiaduje się, że ktoś jest w trudnej sytuacji, zawsze stara się pomóc”.

Przed powołaniem do pełnoetatowej służby w Kościele Starszy Hales cieszył się udaną karierą zawodową, pełniąc funkcje kierownicze w trzech liczących się firmach. Prezydent Eyring opisywał Starszego Halesa jako „niezwykłego” przedsiębiorcę, który był „wrażliwy”, lojalny i obdarzony „umiejętnością rozumienia ludzi”.

Termin obsadzenia wolnego miejsca w Kworum Dwunastu Apostołów nie jest w tej chwili znany.
 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.