Artykuły prasowe

Z wizytą do Gdańska po raz pierwszy przyjeżdża apostoł

Jedenastodniowa podróż Starszego Uchtdorfa obejmowała również Londyn, Frankfurt, Moskwę i Kaliningrad

Wszędzie tam, gdzie udają się apostołowie święci w dniach ostatnich, starają się oni czynić posługę tak, jak robił to Jezus Chrystus — względem każdego z osobna. Biorąc pod uwagę fakt, że na świecie jest 16 milionów członków i jedynie 15 apostołów, jest to spore wyzwanie.

Tak jak ich poprzednicy w czasach starożytnych byli wysyłani, by czynić „uczniami wszystkie narody” (Ew. Mateusza 28:19), tak apostołowie święci w dniach ostatnich również podróżują po świecie, aby wzmacniać i zachęcać członków Kościoła, tworzyć nowe kongregacje oraz zajmować się sprawami Kościoła.

 

Starszy Dieter F. Uchtdorf z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich miał wyjątkową sposobność angażować się w tego typu posługę przez 11 dni, kiedy odwiedził kongregacje w Polsce, Rosji, w Niemczech oraz w Zjednoczonym Królestwie.

„Dla dzielenia się przesłaniem […] tak naprawdę nie jest ważne, czy jest nas wielu, czy niewielu, ponieważ koncentrujemy się na jednej osobie”, powiedział Starszy Uchtdorf. „Podoba mi się wspaniałe tłumaczenie słowa ‘posługa’ na język rosyjski — ‘troskliwa służba’. Mam nadzieję, że w języku polskim jest to samo przesłanie”, dodał.

W Gdańsku (wcześniej należący do Niemiec Danzig), polskim mieście portowym, mieszka zaledwie 50 świętych w dniach ostatnich. Kościół jest tu obecny od 1900 roku, lecz dopiero 17 września 2018 roku członek Kworum Dwunastu Apostołów odwiedził to miasto na Wybrzeżu Bałtyckim zamieszkałe przez ponad 460 tysięcy mieszkańców.

„Po raz pierwszy od końca II wojny światowej apostoł Pana powrócił w te okolice. Są to miejsca bliskie mojemu sercu. Urodziłem się w na tym obszarze. Dwa razy byłem uchodźcą”, wspominał Starszy Uchtdorf.

Zoja Radel to święta w dniach ostatnich mieszkająca w Gdańsku, obecna na spotkaniu ze Starszym Uchtdorfem. „Byłam podekscytowana i szczęśliwa, że Pan […] wysłał Swojego apostoła z bardzo ważnym przesłaniem; podekscytowana tym, że mogłam podzielić się nim z moją rodziną i bliskimi, i że mogłam zobaczyć żyjącego apostoła”.

Choć misjonarze rozpoczęli głoszenie ewangelii w Danzig w 1900 roku i do 1930 roku kongregacja w tym mieście liczyła 200 członków, to II wojna światowa zniszczyła skutki tej działalności. Ogień artyleryjski i ataki bombowców zniszczyły domy wielu członków, a niektórzy święci w dniach ostatnich umarli z głodu. Uważa się, że do 1946 roku ewakuowano wszystkich członków gminy Danzig i gmina została zamknięta.

Gminę Gdańsk, jak się ją teraz nazywa, utworzono w 2000 roku.

Obwód kaliningradzki, rosyjska enklawa licząca 941 000 osób — mieszczący się pomiędzy Polską i Litwą — to ojczyzna około 200 świętych w dniach ostatnich. Starszy Uchtdorf spotkał się z nimi 16 września.

„Członkowie są wspaniali”, powiedział Starszy Uchtdorf. „Jestem pod dużym wrażeniem ich ducha, ich dobroci, ich miłości do Pana i do ludzi. Czuje się tam wielką nadzieję”.

„Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się przyjść na spotkanie”, powiedziała Natalia Czernowa, która zmieniła swoje plany wyjazdowe, kiedy dowiedziała się o wizycie Starszego Uchtdorfa w jej kongregacji. Powiedziała, że kaplica była wypełniona „jasnym, świetlistym duchem” podczas tego uroczystego spotkania. „Przenikał serce każdego, kto był obecny na tym spotkaniu”, dodała.

Misjonarze święci w dniach ostatnich po raz pierwszy głosili ewangelię w Kaliningradzie (wówczas znanym jako niemiecki Königsberg) w 1899 roku. Do 1939 roku w mieście było 465 członków Kościoła. Jednakże podobnie jak Kościołowi w Danzig, tak i Kościołowi w Königsbergu II wojna światowa zadała cios.

W 1944 roku NSDAP skonfiskowała miejsce spotkań kongregacji. Do 1946 roku wszyscy członkowie pięciu z sześciu gmin Dystryktu Königsberg opuścili te rejony. Zostali tylko ci, którzy mieli bronić miasta. Historycy podają, że 57 członków gminy Königsberg nie przeżyło wojny.

Rosyjska gmina w Kaliningradzie została utworzona w 1995 roku.

Starszy Uchtdorf zauważył, że cierpienia, jakich zaznali mieszkańcy tej ziemi „podczas straszliwej wojny, zapoczątkowały [nazistowskie] Niemcy”. Mówił, że od tego czasu wspaniale jest widzieć „cudowny rozwój Kościoła […] jako apostoł Pana — szczególnie jako Niemiec — i być świadkiem, jak ewangelia Jezusa Chrystusa jednoczy ludzi [i] przynosi pokój każdemu narodowi, [który] przyjmuje ewangelię”.

W dniach 7–14 września Starszy Uchtdorf zatrzymał się w Londynie (gdzie mieszka 8 184 członków), Frankfurcie (4 244 członków) i w Moskwie (3 554 członków).

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.