Artykuły prasowe

Wykorzystanie domowego wieczoru rodzinnego w celu zwiększenia wdzięczności za Ziemię

Na 5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska. Organizacje pozarządowe, aktywiści i liderzy polityczni zabierają głos w sprawie zanieczyszczenia środowiska, utraty bioróżnorodności i przyspieszonych zmian klimatycznych. Te kwestie mają wpływ na ludzi na całym świecie. Istnieje jednak kilka rzeczy, które rodzice i poszczególne rodziny mogą robić w swoim własnym zakresie, ponieważ właśnie dzięki drobnym i prostym rzeczom „powstają wielkie dzieła”[1].

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
Russell M. Nelson, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wzywa wszystkich do mądrego zarządzania stworzeniem.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zachęca rodziny, aby organizowały wieczory rodzinne, które mają „budować i wzmacniać relacje rodzinne“. Te wieczory rodzinne mogą być także wykorzystane do budowania szacunku i praktykowania mądrego zwierzchnictwa względem środowiska.

Choć kwestia zwierzchnictwa względem środowiska nie jest być może omawiana zbyt często przy mównicy podczas niedzielnych nabożeństw w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, pisma święte oraz współcześni prorocy i apostołowie uczą nas, że musimy być dobrymi szafarzami ziemi.

Choć wiele osób na całym świecie zwraca uwagę na trwający kryzys związany z zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatycznymi i wylesianiem, trudno jest dokładnie określić, co poszczególne osoby i rodziny mogą lub powinny zrobić, aby pomóc w działaniach na rzecz ochrony naszej planety.

Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, nauczał: „Co powinniśmy uczynić, będąc obdarowani boskim Stworzeniem? Powinniśmy dbać o ziemię, być roztropnymi jej zarządcami i zabezpieczać ją dla przyszłych pokoleń”[2].

Jak więc my, jako poszczególne osoby, rodziny lub przyjaciele, możemy postępować zgodnie z radą Prezydenta Nelsona?

Oto kilka propozycji prostych rzeczy, które możemy robić podczas domowych wieczorów rodzinnych, aby stać się mądrymi szafarzami ziemi.

Unikajcie zaśmiecania i zanieczyszczania środowiska

Ezra Taft Benson nauczał, że kiedy okazujemy brak szacunku do ziemi, okazujemy brak szacunku do Boga. „Brak szacunku do Boga, do życia i do naszych bliźnich przybiera formę zaśmiecenia, nierozważnego górnictwa odkrywkowego [i] zanieczyszczenia wody i powietrza. Ale to wszystko tak naprawdę jest zewnętrznym wyrazem tego, co człowiek nosi w środku”[3].

Ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, jak utylizować substancje chemiczne i niebezpieczne materiały. Ludzie mogą również starać się korzystać ze współdzielonego samochodu lub korzystać z transportu publicznego podczas podróży do pracy lub na zajęcia. Podczas domowych wieczorów rodzinnych rodziny mogą zobowiązać się do robienia drobnych i prostych rzeczy, aby być lepszymi szafarzami — to jest wybierać zajęcia, które w jak najmniejszym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Rodziny mogą chodzić na wspólne spacery, a nawet sprzątać po drodze porozrzucane śmieci.

WorldEnvDay02
WorldEnvDay02
Cieszenie się pięknem stworzenia wraz z rodziną i przyjaciółmi wzbudza wdzięczność.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Spędzajcie czas na łonie natury

Zaplanujcie spacer, wędrówkę lub przejażdżkę rowerem. Wyjedźcie z miasta i poświęćcie czas na podziwianie Bożego stworzenia. Jak nauczał Joseph F. Smith, mamy obowiązek doświadczać i doceniać piękno natury. „Jesteśmy dziećmi Boga i naszym obowiązkiem jest doceniać i czcić Go w dziele Jego stworzenia. Jeśli tylko skojarzylibyśmy wszystko, co jest naprawdę dobre i piękne w życiu, z myślami o Nim, moglibyśmy dostrzec Jego rękę w całej otaczającej nas naturze”[4].

Wspaniały czas, aby cieszyć się naturą, to domowy wieczór rodzinny lub niedziela — jako forma oddawania czci Bogu poza murami Kościoła i domu. Możecie pójść do parku lub wybrać się na kemping w pobliżu.

Dowiedzcie się czegoś o otaczającym was świecie

Pisma święte dają wspaniały wgląd w to, dlaczego przykazano nam uczyć się o ziemi[5]. Pełniący obowiązki Prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów, M. Russell Ballard, prosi nas, abyśmy „pomyśleli o tym, co by się stało, gdybyśmy wszyscy poświęcili czas na uważne przyjrzenie się cudom natury, które nas otaczają i poświęcili czas na to, aby dowiedzieć się więcej o tym świecie, który Stworzył dla nas Bóg […]. Aby naprawdę okazać cześć Stwórcy, musimy doceniać Jego stworzenie. Powinniśmy zaplanować, że poświęcimy czas na obserwowanie cudów natury. W dzisiejszych czasach łatwo możemy się znaleźć się w miejscu, gdzie jesteśmy otoczeni ceglanymi budynkami i asfaltowymi powierzchniami, które separują nas od prawdziwego życia wokół nas”[6].

W Księdze Mormona prorok Alma naucza, że ziemia i wszystko, co znajduje się na niej, „świadczy o istnieniu Najwyższego Stwórcy”[7]. Ważne jest, abyśmy jako szafarze ziemi poświęcali czas na poznawanie ziemi, ponieważ stanowi ona boskie świadectwo o dziele Boga. Rodziny mogą wspólnie czytać fragmenty z pism świętych o ziemi, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak lepiej dbać o Boże stworzenie.

WorldEnvDay03
WorldEnvDay03
Uczenie się o świecie wokół nas zaczyna się w domu.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Nauczajcie postawy wdzięczności wobec Ziemi

Wielka radość płynie z tego, gdy ludzie cieszą się z tych rzeczy, które powierzył im Bóg. Mamy obowiązek doświadczać i doceniać piękno natury. Podczas domowych wieczorów rodzinnych ludzie mogą wyrażać wdzięczność za Ziemię i uczestniczyć w zajęciach, które pomogą im rozwinąć wdzięczność za nią.

Starszy M. Russell Ballard naucza o tym, jak ważne jest okazywanie wdzięczności za Ziemię stworzoną przez Boga, i ostrzega, że brak motywacji może być szkodliwy.

„Ci, którzy nie odczuwają szacunku dla stworzenia i boskich atrybutów Boga, prawdopodobnie będą mieli niewielkie uznanie dla innych świętych rzeczy. Taki brak szacunku dla Bożego stworzenia może się pogłębiać, aż człowiek stanie się całkowicie niewrażliwy na uczucia innych ludzi”, powiedział Starszy Ballard[8].

Domowy wieczór rodzinny to wspaniałe miejsce, aby dowiedzieć się czegoś o Ziemi i kształtować postawę szacunku i poważania wobec niej.

[1] Ks. Almy 37:6.

[2] Prezydent Russell M. Nelson, Stworzenie, kwiecień 2000.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure,1977.

[4] Cytowane w: George B. Handley, „The Environment Ethics of Mormon Belief”, BYU Studies, 40:2, 2001.

[5] Doktryna i Przymierza 101:32–34.

[6] M. Russell Ballard, God’s Love for His Children, kwiecień 1988.

[7] Ks. Almy 30:44.

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, kwiecień 1988.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.