Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Wsparcie dla programu Dzieci i młodzież — przekaz dla rodziców i przywódców

W czasie specjalnego przekazu, który odbył się 6 czerwca 2021 r. członkowie Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów oraz Urzędnicy Generalni rozmawiali o możliwościach błogosławienia młodzieży i dzieci w miarę, jak obszary wychodzą z pandemii. Do udziału w tej prezentacji są zaproszeni młodzież służąca w prezydiach kworów i klas oraz rodzice i przywódcy młodzieży i dzieci.

Ta godzinna prezentacja, jak również segmenty przeznaczone dla konkretnych odbiorców, jest dostępna na stronie internetowej http://ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org oraz w aplikacji Biblioteka ewangelii. Prezentacja będzie zawierać praktyczne pomysły na to, jak włączyć rodziny i okręgi w program Dzieci i młodzież. Prezentację można wykorzystać w gronie rodzinnym oraz podczas spotkań rad okręgów i palików, komitetów przywódców młodzieży w paliku, rad młodzieży w okręgu, na spotkaniach prezydiów kworum Kapłaństwa Aarona i prezydiów klas Organizacji Młodych Kobiet oraz przy innych okazjach.

Starszy Roy Tunnicliffe, Siedemdziesiąty Obszaru, mieszkający w Wielkiej Brytanii, jest odpowiedzialny w Europie za wsparcie programu Dzieci i młodzież. Opisał on znaczenie tej specjalnej prezentacji. „Ten przekaz ma za zadanie napełnić świeżą energią osoby biorące udział w tej nowej inicjatywie dla młodych ludzi, szczególnie w tych obszarach, gdzie zajęcia i spotkania bezpośrednie są wznawiane w oparciu o wytyczne bezpieczeństwa w związku z COVID”. Dodał, że „te materiały będą przeznaczone dla konkretnych odbiorców i poszczególne obszary powinny korzystać z tych treści zgodnie ze wskazówkami Prezydium Obszaru podanymi w nadchodzących tygodniach i miesiącach”.

Prezentacja jest obecnie dostępna w języku angielskim i amerykańskim migowym. 18 czerwca br. będzie udostępniona w następujących językach: francuski, hiszpański, japoński, kantoński, koreański, mandaryński, niemiecki, portugalski, rosyjski i włoski.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.