Artykuły prasowe

Wolontariat. Małe rzeczy mają znaczenie

Może się wydawać, że rok 2020 oznaczał wszystko to, czego nie możemy robić. Paradoksalnie, w zeszłym roku wzrosła liczba wolontariuszy i ilość poświęcanego przez nich czasu. Ludzie skupiali się na tym, co mogą robić i pomagali innym na nowe sposoby. Wolontariat to wspaniała możliwość poznawania nowych ludzi, nawiązywania trwałych przyjaźni i tworzenia relacji wśród członków społeczności.

Telefony
Telefony
Telefony2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachael Maughan, studentka studiów magisterskich na University of Surrey, jest wolontariuszką w Rural Refugee Network (RRN). RRN to organizacja działająca w Zjednoczonym Królestwie, która umożliwia lokalnym wolontariuszom nawiązanie kontaktu z uchodźcami i ułatwianie im integracji ze społecznością, w której mieszkają. Rachael regularnie kontaktuje się przez telefon z jej przyjaciółmi uchodźcami, dzięki czemu mogą ćwiczyć język angielski. Co ważniejsze, wspiera ich również przy wyszukiwaniu szkół i ofert pracy w ich nowej społeczności. 

Rachael Maughan
Rachael Maughan
Rachael Maughan, studentka University of Surrey w Anglii2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachael uważa, że to, co robi, działa w dwie strony. Mówi, że regularne rozmowy z uchodźcami „oznaczają dla nich kontakt bardziej z przyjacielem niż tylko z kolejnym pracownikiem niosącym pomoc”. Jednak Rachael również wynosi z tego korzyść: „Nie wydaje mi się, że zrobiłam dużo, ale zyskałam przyjaciół [. . .] i to było także dla mnie czymś w rodzaju koła ratunkowego”. 

Celem Rural Refugee Network jest „pomoc uchodźcom w odnalezieniu się w naszej społeczności”. RRN upewnia się, czy uchodźcy, którzy mieszkają poza dużymi obszarami miejskimi, mają dostęp do zasobów i wsparcia. Ten cel, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, jest realizowany częściowo przez wolontariuszy, z których wielu po prostu rozmawia przez telefon.

Rachael odczuwa frustrację, że z powodu choroby COVID-19 nie może być blisko ludzi, chyba że on-line. Ma nadzieję, że skupiając się na służbie, możemy nadal odczuwać więź, która będzie nam pomagać, aż nadejdą lepsze czasy. Prostym sposobem odczuwania tej więzi i dzielenia się nią są zwykłe rozmowy telefoniczne. 

Pragnienie niesienia pomocy i służenia własnej społeczności jest całkiem naturalne u członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wielu z nich musiało znaleźć nowe sposoby na służbę w czasie pandemii. Drogi prowadzące do służby często są niepozorne i proste, tak jak rozmowa telefoniczna. Skupienie się na tym, co możemy robić i to w bezpieczny sposób, może przynieść rezultaty, które zmienią życie innych osób, a także nasze własne.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.