Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

W wieku 90 lat zmarł Prezydent Thomas S. Monson

2 stycznia 2018 roku o godzinie 22.01 zmarł Thomas S. Monson – prezydent i prorok Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Monson zmarł w wieku 90 lat z przyczyn związanych z podeszłym wiekiem otoczony przez najbliższą rodzinę.

 

Prezydent Monson, który służył jako prezydent Kościoła od lutego 2008 roku, pozostawił po sobie dziedzictwo służby i dobrych uczynków. Sukcesor na urzędzie prezydenta Kościoła nie będzie formalnie obrany przez Kworum Dwunastu Apostołów do czasu zakończenia uroczystości pogrzebowych prezydenta Monsona.

Dla ponad 16 milionów członków Kościoła na całym świecie, prezydent Monson był przykładem naśladowcy Jezusa Chrystusa.
„Uwielbiał różnorodność kultur świata i wielce je szanował. A w szczególności cenił wiarę ludzi”  – powiedział prezydent Henry B. Eyring, który służył jako pierwszy doradca w Pierwszym Prezydium Kościoła.
Piastując przez całe życie znaczące powołania przywódcze w Kościele, dyskretnie służył potrzebom tysięcy osób w ich domach, szpitalach i ośrodkach opiekuńczych. Nauczał: „Nigdy nie pozwól aby problem który rozwiązujesz, był ważniejszy niż okazywanie miłości”.

„Kiedy patrzę na jego życie, widzę członka Kościoła z którym każda osoba mogła nawiązać rozmowę i czuć się dobrze w jego obecności” – powiedział prezydent Dieter F. Uchtdorf, drugi doradca w Pierwszym Prezydium. „Czy przestawał z królami, premierami, prezydentami, ważnymi osobistościami czy innymi ludźmi, obcował w taki sam sposób z każdą osobą bez względu na jej status społeczny. Wszyscy czuli, że mają w nim przyjaciela”.

Podczas jego przywództwa liczba członków Kościoła na świecie wzrosła z 13 do 16 milionów oraz ogłoszona została budowa i poświęcenie kilkunastu nowych świątyń. Prezydent Eyring dodał: „Nie sądzę aby widział siebie jako szczególnego budowniczego świątyń. Raczej widział błogosławieństwa jakie wnosi istnienie świątyni i pragnął ich dla ludu”.

W październiku 2012 roku prezydent Monson ogłosił zmianę kryterium wieku wymaganego do służby misjonarskiej, w wyniku czego na świecie służyło tysiące misjonarzy więcej a ich wpływ dotknął miliony istnień.

Prezydent Monson poświęcił swe życie służbie w Kościele. 3 lutego 2008 roku, w następstwie śmierci prezydenta Gordona B. Hinckley’a został 16. prezydentem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wcześniej, służył jako doradca w Pierwszym Prezydium pod kierunkiem trzech prezydentów Kościoła przez ponad 22 lata.

„Naprawdę był tym, który troszczył się o uratowanie każdej osoby z osobna”, powiedział prezydent Dieter F. Uchtdorf, który służył jako drugi doradca prezydenta Monsona w Pierwszym Prezydium. „Był tym, który szedł przez świat, szukając możliwości służby poszczególnym osobom”.

„Nawet kiedy Thomas S. Monson stał się członkiem Pierwszego Prezydium lub kiedy został prorokiem, nie sądzę, by zwolnił czy zmienił  swój styl czy wzorzec postępowania choć o jotę, jeśli chodzi o wyciąganie pomocnej dłoni do drugiej osoby” - powiedział Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów. „To był wciąż jego styl i jego wzorzec; służba stanowiła całe jego życie”.

4 października 1963 roku Thomas S. Monson został poparty na członka Kworum Dwunastu Apostołów, natomiast 10 października 1963 r., w wieku 36 lat, został ustanowiony apostołem. Od 1959 do 1962 r. służył jako prezydent Misji Kanadyjskiej Kościoła, której siedziba znajdowała się w Toronto w prowincji Ontario. Wcześniej służył w prezydium Palika Temple View w Salt Lake City w stanie Utah oraz jako biskup okręgu Sixth–Seventh w tym paliku.

Thomas S. Monson urodził się 21 sierpnia 1927 roku w Salt Lake City w rodzinie G. Spencera i Gladys Condie Monsonów. Uczęszczał do szkół publicznych w Salt Lake City, a w 1948 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Utah, otrzymując tytuł naukowy z zarządzania. Pracę dyplomową napisał w College of Business należącym do Uniwersytetu Utah, później pracował na tej uczelni jako wykładowca. Kontynuując edukację uzyskał stopień MBA na Uniwersytecie Brighama Younga. W kwietniu 1981 roku, ten sam uniwersytet przyznał prezydentowi Monsonowi tytuł doktora prawa, honoris causa. W czerwcu 1996 roku otrzymał tytuł doktora Humane Letters (honorowy tytuł doktora w zakresie nauk humanistycznych) przyznany przez Salt Lake Community College, a w maju 2007 roku honorowy doktorat w dziedzinie biznesu przyznany przez Uniwersytet Utah.

Pod koniec II wojny światowej prezydent Monson służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. 7 października 1948 roku poślubił Frances Beverly Johnson w Świątyni Salt Lake. Małżonkowie byli rodzicami trojga dzieci, mają ośmioro wnucząt i wiele prawnucząt. Frances Monson zmarła 20 maja 2013 roku. Prezydent Monson nawiązując do jej odejścia, powiedział: „Była miłością mojego życia, moim zaufanym powiernikiem i najbliższym przyjacielem. Stwierdzenie, że tęsknię za nią, nie odzwierciedla głębi tego, co czuję”.

W sferze zawodowej prezydent Monson ma za sobą niezwykłą karierę jako wydawca i drukarz.
W 1948 roku związał się zawodowo z gazetą Deseret News, gdzie pełnił funkcję kierownika działu reklamy oraz Newspaper Agency Corporation. Następnie został mianowany na stanowisko dyrektora sprzedaży w Deseret News Press, jednej z największych komercyjnych firm wydawniczych na zachodzie Stanów Zjednoczonych, później awansował na kolejnych szczeblach aż do uzyskania stanowiska dyrektora generalnego. Piastował je do czasu powołania do Kworum Dwunastu w 1963 roku. Przez wiele lat był prezesem zarządu Deseret News Publishing Company. Prezydent Monson był prezesem Cechu Drukarzy stanu Utah oraz członkiem rady dyrektorów Cechu Drukarzy  Ameryki.

Od 1969 roku prezydent Monson służył jako członek Ogólnokrajowej Rady Wykonawczej Amerykańskich Skautów. Otrzymał najwyższą nagrodę Skautingu przyznawaną za nadzwyczajne przywództwo i służbę. W 2016 roku przełamano ziemię na terenie obiektów dla skautów w Glen Jean w Wirginii Zachodniej pod budowę nowego Kompleksu Wybitnego Przywództwa im. Thomasa S. Monsona.

Prezydent Monson był również członkiem Utah Association of Sales Executives (Stowarzyszenia Dyrektorów Sprzedaży w Utah), Salt Lake Advertising Club (Klubu Reklamodawców w Salt Lake) oraz Salt Lake Exchange Club (Dobroczynnego Klubu Wymiany Idei w Salt Lake). 

Przez wiele lat prezydent Monson służył jako członek Rady Regentów stanu Utah — organu, który zarządza szkolnictwem wyższym w tym stanie. Był również członkiem kierownictwa w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Utah.

W grudniu 1981 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan mianował prezydenta Monsona członkiem prezydenckiego Zespołu ds. Inicjatyw w Sektorze Prywatnym, w którym służył przez rok aż do ukończenia powierzonych zadań.

W 1966 roku prezydent Monson otrzymał Nagrodę Uniwersytetu Utah dla Wybitnych Absolwentów. W 1971 r. uzyskał Nagrodę Srebrnego Bobra Skautów Ameryki a w 1978 prestiżową Nagrodę Srebrnego Bizona. W 1993 r. został wyróżniony najwyższą międzynarodową nagrodą skautingu — Brązowym Wilkiem. W 1997 roku Gwardia Narodowa przyznała prezydentowi Monsonowi Nagrodę Ochotnika. Był też laureatem nagrody za Wybitne Człowieczeństwo przyznanej przez Uniwersytet Brighama Younga. W 1998 roku prezydent i siostra Monson otrzymali Nagrodę Nieustającej Troski Humanitarnej, przyznawaną przez Siostry Miłosierdzia Świętego Josepha Villi.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.