Artykuły prasowe

Podczas szczytu w Watykanie mormoński przywódca nawołuje do „renesansu” szczęśliwych małżeństw

W przemówieniu skierowanym do przywódców religijnych podczas szczytu w Watykanie poświęconego małżeństwu Prezydent Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, powiedział: „Mężczyzna i kobieta, zjednoczeni w małżeństwie, mają przekraczającą ludzkie poznanie moc uszczęśliwiania siebie nawzajem, swojej rodziny i otaczających ich ludzi”.

Prezydent Eyring został zaproszony jako mówca międzynarodowego i międzyreligijnego spotkania organizowanego przez Kościół Katolicki, w którym udział wzięli przywódcy religijni 14 wyznań z 23 krajów. Spotkanie zatytułowane „Komplementarność mężczyzny i kobiety” odbywało się w dniach 17-19 listopada.

Prezydent Eyring powiedział, że gdy widzimy brak satysfakcji w niektórych małżeństwach, bezinteresowność jest tym, czego brakuje w związku mężczyzny i kobiety.

„Tam, gdzie panuje egoizm, naturalne różnice między mężczyznami i kobietami tworzą podziały — wyjaśnił. — Tam, gdzie panuje bezinteresowność, różnice zaczynają się dopełniać i stwarzają pole do wspierania i podbudowywania siebie nawzajem”.

Prezydent Eyring powiedział, że konieczna zmiana powinna raczej nastąpić w ludzkich sercach niż umysłach.

„Musimy znaleźć sposób, by przekonać ludzi do wiary w to, że mogą zastąpić naturalny egocentryzm głębokim i trwałym uczuciem zrozumienia i życzliwości”, dodał Prezydent Eyring.

Podczas swojego wystąpienia Prezydent Eyring cytował kościelny dokument „Rodzina: Proklamacja dla świata”, który został opublikowany przez Kościół w 1995 roku i wyraża stanowisko Kościoła na ten temat. Nawiązując do zasad poruszonych w tej proklamacji, powiedział: „Tak muszą postępować ludzie, by przeżyć renesans szczęśliwych małżeństw i dobrych rodzin.

Ten renesans oznacza wytrwałe dążenie do ideału, nawet gdy postęp wydaje się powolny, a dookoła słychać głośne szyderstwa — powiedział. — Możemy i musimy opowiedzieć się za instytucją małżeństwa między mężczyzną i kobietą, i chronić ją”.

Prezydent Eyring mówił o szczęściu, którego doświadcza we własnym małżeństwie z żoną Kathleen, które trwa od 52 lat. „Stałem się lepszą osobą, będąc z nią i kochając ją — powiedział. — Uzupełniamy się bardziej, niż mogłem to sobie kiedykolwiek wyobrazić. Różnice między nami wiążą nas ze sobą zamiast dzielić”. Prezydent Eyring i jego żona mają szóstkę dzieci, trzydzieścioro jeden wnucząt i jedno prawnuczę.

„Gdy staramy się budować i wzmacniać wierne, kochające się małżeństwa, w których mężczyźni i kobiety stają się jednością i pielęgnują swoje rodziny, Pan nam dopomoże” — zakończył.

Spotkanie przywódców religijnych w Watykanie, poświęcone tematyce małżeństwa, połączyło dwa kluczowe poglądy reprezentowane przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich: znaczenie małżeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz znaczenie międzyreligijnej współpracy na rzecz dobra.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.