Biografia przywódcy

Prezydent Henry B. Eyring

Prezydent Henry B. Eyring został poparty i wyświęcony na drugiego doradcę w Pierwszym Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w niedzielę 14 stycznia 2018 r. Wcześniej służył jako doradca Prezydenta Thomasa S. Monsona w latach 2008–2018 i Prezydenta Gordona B. Hinckleya w latach 2007–2008. Na członka Kworum Dwunastu Apostołów został poparty 1 kwietnia 1995 r. Służy jako przedstawiciel Władz Generalnych od 3 października 1992 r.

 

Ponadto, od kwietnia 1985 do września 1992 roku, Prezydent Eyring służył jako Pierwszy Doradca w Przewodniczącej Radzie Biskupiej i jako Komisarz Edukacji Kościelnej od września 1980 do kwietnia 1985 roku oraz od września 1992 do stycznia 2005 roku.

W latach 1971–1977 Prezydent Eyring był rektorem Ricks College w Rexburgu w stanie Idaho. Był wykładowcą Podyplomowej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Stanforda od 1962 do 1971 roku.

Uzyskał stopień licencjata z fizyki na Uniwersytecie Utah, tytuł magistra biznesu i zarządzania oraz doktora biznesu i administracji na Uniwersytecie Harvarda.

Urodził się 31 maja 1933 roku w Princeton w stanie New Jersey. Służył w Kościele jako przedstawiciel regionalny, członek Naczelnej Rady Szkoły Niedzielnej oraz biskup.

Starszy Eyring ożenił się z Kathleen Johnson; są rodzicami czterech synów i dwóch córek.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.