Artykuł

Prezydent Dieter F. Uchtdorf z wizytą w Europie

Prezydent Dieter F. Uchtdorf, drugi doradca w Radzie Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, najwyższym organie zarządzającym Kościołem, oraz jego żona, Harriet, odwiedzili w czerwcu Europę zachodnią, aby uczcić kilka ważnych dla Kościoła wydarzeń.

Prezydentowi Uchtdorfowi, który nawrócił się do Kościoła i który pochodzi z Niemiec, towarzyszył Starszy José A. Teixeira, prezydent Obszaru Europy.

„To była naprawdę wspaniała podróż — powiedział Starszy Teixeira.  — Była symbolem wiary, rodziny, rozwoju i poświęcenia naszych wiernych członków w Europie.  Poczuli oni miłość Pana wyrażoną przez Prezydenta i Siostrę Uchtdorf”.

Prezydent Uchtdorf przypomniał członkom Kościoła o zbliżającej się 60. rocznicy powstania Świątyni w Szwajcarii, pierwszej świątyni Kościoła poza kontynentem Ameryki Północnej.  Zwracając się za pośrednictwem przekazu satelitarnego do wszystkich kongregacji w Europie Zachodniej, powiedział: „Pierwsi misjonarze święci w dniach ostatnich przybyli do Europy Zachodniej ponad 170 lat temu. Obecnie Kościół liczy ponad 15 milionów członków na całym świecie, z czego ponad pół miliona w Europie.  To wielkie i wspaniałe dzieło, a nie mała, nieistotna rzecz.  Dziełem i chwałą Boga jest sprawić, by błogosławieństwa ewangelii stały się udziałem Jego dzieci, bez względu na to, gdzie mieszkają!”.

Prezydent Uchtdorf i jego żona, Harriet, spotkali się z przywódcami Kościoła w Bernie w Szwajcarii, w Rzymie we Włoszech i w Warszawie w Polsce.  

Prezydent Uchtdorf cieszył się postępami w budowie Świątyni w Rzymie we Włoszech.  Zakończenie prac zaplanowano na 2015 rok. 

W Warszawie Prezydent i Siostra Uchtdorf przemawiali do członków Kościoła pochodzących z różnych części kraju i spotkali się z misjonarzami służącymi w Polskiej Warszawskiej Misji. Podczas pobytu  w Polsce Prezydent i Siostra Uchtdorf odwiedzili również Oświęcim-Brzezinkę.

Prezydent Uchtdorf, emerytowany szef pilotów niemieckich linii lotniczych Lufthansa i wojskowy weteran, od niemal 20 lat jest członkiem Władz Naczelnych Kościoła.  Z żoną Harriet są małżeństwem od 1962 roku, mają dwoje dzieci, sześcioro wnucząt i jedno prawnuczę.  W związku ze swoim powołaniem w Kościele Prezydent i Siostra Uchtdorf mieszkają teraz na stałe w Stanach Zjednoczonych.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.