Biografia przywódcy

José A. Teixeira

Starszy José Teixeira został poparty jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 5 kwietnia 2008 roku. Miał wówczas 47 lat.  W czasie gdy otrzymał to powołanie, służył jako prezydent Brazylijskiej Misji Południowego Sāo Paulo.  Od 1997 do 2005 roku służył jako członek Trzeciego Kworum Siedemdziesiątych w Obszarze Europy Zachodniej.  Służył jako doradca w Prezydium Obszaru Europy od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2012 r., a potem — jako Prezydent Obszaru Europy.

W 1978 roku José Teixeira ukończył wydział księgowości i handlu w Instytucie Księgowości Jaime Cortesao w Portugalii. Ukończył wydział zarządzania biznesem w Szkole Biznesu IAT w Portugalii.  Zanim został powołany na prezydenta misji, był międzynarodowym kontrolerem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odpowiedzialnym za Europę i Afrykę.  Pracując na tym stanowisku, zarządzał centrum przetwarzania danych w Solihull w Anglii oraz nadzorował pracę kontrolerów w Obszarze Europy Wschodniej, Europy Centralnej, Europy Zachodniej, Afryki Południowo-Wschodniej i Afryki Zachodniej.

Służył w wielu powołaniach kościelnych, między innymi był pełnoetatowym misjonarzem w Portugalskiej Misji Lizbońskiej, prezydentem kworum starszych, prezydentem dystryktu, doradcą prezydenta palika, przywódcą grupy wyższych kapłanów, doradcą biskupa, wyższym doradcą, prezydentem palika, Siedemdziesiątym Obszaru i prezydentem misji.

José Augusto Teixeira da Silva urodził się 24 lutego 1961 roku w Vila Real w Portugalii.  W czerwcu 1984 roku poślubił Marię Filomenę Lopes Teles Grilo.  Mają troje dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.