Artykuły prasowe

Starszy Jeffrey R. Holland odwiedza Edynburg podczas obchodów rocznicowych Kościoła w Szkocji

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni) odwiedził Edynburg (6 i 7 czerwca) oraz miejscowych członków Kościoła i misjonarzy. Wizyta zbiegła się ze 175. rocznicą pierwszego w Kościele chrztu w Szkocji. Starszy Holland oddał hołd chrześcijańskiej wierze tysięcy pionierów, którzy przystąpili do Kościoła w Szkocji oraz dziedzictwu, które pozostawili współczesnym członkom Kościoła w tej części Wielkiej Brytanii.

W 1840 roku Starszy Orson Pratt — ówczesny apostoł — poświęcił Szkocję dla głoszenia ewangelii, co przyniosło spektakularne skutki. W ciągu dwudziestu kolejnych lat ponad 10 000 Szkotów przystąpiło do Kościoła.

W czasie niedzielnej transmisji na żywo, nadawanej w 56 palikach [diecezjach] w północnej Europie, Starszy Holland mówił o swojej wierze w pisma święte oraz duchowym przekonaniu, które rozpaliło się w nim, kiedy służył jako misjonarz w Wielkiej Brytanii:

„Duchowe doświadczenia i święte zapewnienie o prawdziwości Zbawiciela i Jego przywróconego Kościoła otrzymałem po raz pierwszy jako młody mężczyzna na misji, tu, w Wielkiej Brytanii, kiedy czytałem Księgę Mormona”.

Mówił dalej: „Księga Mormona wysuwa się na pierwszy plan w moim intelektualnym oraz duchowym życiu, klasyk nad klasykami, potwierdzenie Biblii Świętej, głos z prochu, świadectwo o Chrystusie, słowo Pana dla zbawienia”.

Osoby uczestniczące w niedzielnym przekazie z entuzjazmem mówiły o zjeździe w Edynburgu:

„Jeśli ze spotkania wychodzi się jako lepszy człowiek, niż ten, który na spotkanie przyszedł, to musiało być to dobre spotkanie, a ja wychodzę stąd, czując się radośnie odnowiona” (Penny Casey z Dalkeith).

„To było naprawdę wyjątkowe doświadczenie, usłyszeć tu, w Szkocji, Apostoła Pana składającego swoje silne świadectwo o Zbawicielu Jezusie Chrystusie, Jego ewangelii oraz znaczeniu Księgi Mormona… Planuję podzielić się tymi wrażeniami z moim znajomym” (Simon Beveridge z Edynburga).

Pewnym dobrze znanym wczesnym misjonarzem głoszącym ewangelię w Szkocji w latach 90. XIX wieku był David O. McKay, późniejszy Prezydent Kościoła. Pewnego razu, będąc na misji, tęsknił za domem i w czasie spaceru zauważył napis wyrzeźbiony w łuku — ‘Kimkolwiek tyś jest, zdaj dobrze swój test’ – który go bardzo podbudował. Słowa te można znaleźć teraz na inskrypcji umieszczonej w fundamencie siedziby głównej misji Kościoła w Edynburgu.

Starszy Holland mieszkał w Wielkiej Brytanii w latach 1990–1993 jako Prezydent Obszaru Europy Północnej Kościoła. Został ustanowiony członkiem Kworum Dwunastu Apostołów w 1994 r. W chwili otrzymania tego powołania służył jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych, do którego został powołany w 1989 roku. Od 1980 roku do czasu swego powołania na ogólnoświatowego przywódcę Kościoła w 1989 roku, Jeffrey R. Holland służył jako dziewiąty rektor Uniwersytetu Brighama Younga w Provo w stanie Utah. Jest byłym komisarzem ds. edukacji w Kościele.

https://www.lds.org/church/leader/jeffrey-r-holland?lang=eng

Szkocja liczy ponad 26 000 członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, tworząc z członkami w całej Wielkiej Brytanii grupę 186 000 wyznawców.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.