Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Przywódcy mormońscy zachęcają do dialogu, pogłębienia zrozumienia pośród światowych religii

Wystąpienie podczas Piątego Kongresu Zwierzchników Religii Światowych i Tradycyjnych

„Aby wypracować pokój, bezpieczeństwo i harmonię na świecie, „musimy naprawdę robić to, co mówimy. Powinniśmy szczerze troszczyć się o dobro drugiego człowieka i mieć dobre intencje w stosunku do siebie nawzajem”. 

Takie było przesłanie Starszego Jörga Klebingata wygłoszone podczas jednej z sesji Piątego Kongresu Zwierzchników Religii Światowych i Tradycyjnych, który odbył się w Astanie (Kazachstan) w czwartek, 11 czerwca 2015 r. Starszy Klebingat — członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz członek prezydium Obszaru Europy Wschodniej — jest drugim przedstawicielem Kościoła, który przemawiał podczas odbywającego się co trzy lata kongresu religijnego. Starszy Paul B. Pieper, Siedemdziesiąty, który towarzyszył Starszemu Klebingatowi, przemawiał na kongresie w 2009 r.

Uczestnikami tegorocznego zgromadzenia byli: prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbayev, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, król Jordanii Abdullah II, prezydent Finlandii Sauli Niinistö, prezydent Etiopii Mulatu Teshome oraz przedstawiciele chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, buddyzmu, taoizmu, hinduizmu, szintoizmu, zoroastryzmu, a także organizacji pozarządowych — łącznie 80 delegacji z 42 krajów.

Przedstawicielem papieża Franciszka był Jean-Louis Pierre Tauran, francuski kardynał Kościoła katolickiego i przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego w kurii rzymskiej.

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu był dialog, wzajemny szacunek oraz zrozumienie pośród przywódców światowych religii, które mogą prowadzić do zapanowania pokoju, bezpieczeństwa i harmonii.

Starszy Klebingat zauważył, że z powodu prześladowań i marginalizacji Kościoła we wczesnych latach jego istnienia jego członkowie są szczególnie wyczuleni na kwestie związane ze złym traktowaniem, niezrozumieniem i nieposzanowaniem.

„Tam, gdzie [święci w dniach ostatnich] stanowią większość, pragniemy uczynić wszystko, aby być miłymi i otwartymi wobec osób innych wyznań — powiedział Starszy Klebingat. — Chcielibyśmy, aby tam, gdzie jesteśmy w mniejszości, taka sama uprzejmość była okazywana i nam”.

Powiedział też, że może zapanować pokój, bezpieczeństwo i harmonia dzięki tak prostej rzeczy, jak wzajemne poznanie się.

„Wzywam nas wszystkich, abyśmy nadal poznawali się nawzajem, rozumieli doktryny i wierzenia innych religii, odkrywali głębię i znaczenie różnych wyznań — powiedział Starszy Klebingat. — Prawdziwa wiedza oparta na dokładnej informacji pomoże rozproszyć strach”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.