Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Przesłanie od Pierwszego Prezydium z okazji Wielkanocy 2021

W tym Wielkanocnym okresie z wdzięcznością upamiętniamy Zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Z radością głosimy i uroczyście świadczymy, że dzięki Jezusowi Chrystusowi wszyscy będziemy ponownie żyć.

Centralnym punktem wiecznego planu Boga jest misja Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Przyszedł On, aby odkupić dzieci Boże. Dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela zmartwychwstanie i nieśmiertelność stały się faktem dla wszystkich, a życie wieczne stało się możliwe dla tych, którzy będą tego godni. Jezus oświadczył:

„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (Ew. Jana 11:25–26).

Bogu niech będą dzięki za Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i za Jego dar zmartwychwstania!

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.