Artykuły prasowe

Prorok Russell M. Nelson dokona konsekracji nowej świątyni w Rzymie

W ceremonii będzie uczestniczyć cała Rada Prezydenta Kościoła i Dwunastu Apostołów

Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Russell M. Nelson dokona w dniu 10 marca br. konsekracji świątyni w Rzymie. Odmiennie niż w przypadku większości znacznie krótszych współczesnych konsekracji świątyń, w Rzymie w ciągu trzech dni ceremonii poświęcenia odbędzie się łącznie siedem sesji – tak aby jak największa liczba Świętych w Dniach Ostatnich mogła wziąć udział w tej szczególnej uroczystości. W uroczystościach konsekracji świątyni wezmą udział wszyscy członkowie Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów. Oznacza to, ze po raz pierwszy w historii przywróconego Kościoła tych wszystkich 15 przywódców zgromadzi się poza Stanami Zjednoczonymi.

   „Świątynia dosłownie jest domem Pana. Każda ze świątyń to budynek, w którym dokonywane są święte obrzędy za żywych i umarłych” – mówi Prezydent Nelson w przesłaniu wprowadzającym do wirtualnej wycieczki po nowej świątyni w Rzymie.

Dlaczego tak wiele uwagi zwraca się na świątynię Kościoła w Rzymie? Starszy David A. Bednar, przewodniczący Kościelnego Departamentu Świątyń i Historii Rodziny wyjaśnia:  „To Kościół obecny na całym świecie, który ma ponad 16 mln członków i oficjalnie działa w ponad 170 państwach. Jest tylko kwestią czasu, kiedy będziemy mieć świątynie w większości najważniejszych miast świata – ale szczególne znaczenie ma ta świątynia w Rzymie, w Wiecznym Mieście.”

Świątynie Kościoła różnią się od sal spotkań, w których wierni spotykają się na coniedzielnych spotkaniach. Świątynie są uważane za Domy Pana, gdzie nauki Jezusa Chrystusa są utwierdzane przez małżeństwa, chrzty i inne obrzędy, które jednoczą rodziny na wieczność.

Świątynia w Rzymie będzie służyła ponad 23 tys. członków Kościoła żyjącym we Włoszech i w sąsiadujących państwach. Obecnie na świecie działa ponad 160 świątyń, z których 14 znajduje się w Europie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.