Artykuły prasowe

Okazje do służby dla starszych wiekiem misjonarzy w służbie Kościoła zostają rozszerzone dla wszystkich na świecie świętych w dniach ostatnich.

Spełniający wymagania święci z dowolnego miejsca na świecie mogą ubiegać się o przyjęcie do służby dla osób starszych wiekiem na misji w służbie Kościoła

W liście od Pierwszego Prezydium jest mowa o tym, że okazje do służby dla starszych wiekiem osób na misji w służbie Kościoła są obecnie dostępne dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w dowolnym miejscu na świecie.

Przydziały dla starszych wiekiem osób na misję w służbie Kościoła były poprzednio dostępne jedynie dla osób, które mieszkały w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w ograniczonej liczbie innych obszarów. Misjonarze ci mieszkają w domu i służą od 8 do 40 godzin tygodniowo przez minimalny okres sześciu miesięcy. Są zaangażowani w służbę, która może prowadzić do głębokiej duchowej satysfakcji. Lokalny prezydent palika w dalszym ciągu pozostaje ich przywódcą kapłańskim.

starsi wiekiem misjonarze w służbie Kościoła01
starsi wiekiem misjonarze w służbie Kościoła01
starsi wiekiem misjonarze w służbie Kościoła2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Pierwsze Prezydium dalej zachęca świętych w dniach ostatnich w starszym wieku do służby poza domem na misjach, jeśli okoliczności na to pozwalają. Osoby zainteresowane służbą, jako starsi wiekiem misjonarze lub jako starsi wiekiem misjonarze w służbie Kościoła mogą złożyć wniosek, wysyłając go przez stronę: SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org. Ta część kościelnej strony internetowej jest dostępna w języku angielskim, ale wkrótce będzie udostępniona w językach: francuskim, hiszpańskim i portugalskim. Na stronie tej można znaleźć wymienione takie potrzeby Kościoła, które będą mogły zostać zaspokojone dzięki osobistym talentom, zainteresowaniom i dostępności. Nowe okazje do służby są dodawane na bieżąco. Pierwsze Prezydium napisało we wspomnianym liście: „Jesteśmy głęboko wdzięczni za oddaną służbę starszych wiekiem misjonarzy na całym świecie i za ich znaczący wkład, jaki wnoszą podczas budowania królestwa Boga”.

starsi wiekiem misjonarze w służbie Kościoła02
starsi wiekiem misjonarze w służbie Kościoła02
starsi wiekiem misjonarze w służbie Kościoła2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ponad 20 000 starszych wiekiem misjonarzy w służbie Kościoła pomaga ludziom przybliżyć się do Boga i na różne sposoby poczuć Jego miłość. Asystują oni w biurach misji, spichlerzach biskupa, centrach dystrybucji, centrach FamilySearch oraz bibliotekach, programach samowystarczalności, BYU-Pathway, centrach zatrudnienia oraz w wielu innych miejscach. Okazje do służby misjonarskiej dla starszych wiekiem osób, zarówno w domu, jak i poza nim, zostały uwzględnione w ostatniej aktualizacji rozdziału 24. Podręcznika ogólnego.

Obecnie dostępnych jest tysiące okazji misjonarskich w służbie Kościoła dla starszych wiekiem misjonarzy. Na przykład, od lutego 2021 r. starsi wiekiem misjonarze w służbie Kościoła zaczęli być powoływani i przydzielani do służby w świątyniach Kościoła w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, do wykonywania czynności, które nie są związane z pracą przy obrzędach. Będą oni wykonywać zadania, które dotychczas były powierzane ochotnikom świątynnym.

Dodatkowe informacje dotyczące okazji do służby starszych wiekiem misjonarzy w służbie Kościoła można znaleźć w tym liście i załączniku pochodzącym od Pierwszego Prezydium.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.