Oficjalne oświadczenie

Oświadczenie Pierwszego Prezydium na temat konfliktu zbrojnego

Przywódcy Kościoła apelują, aby „pokój zapanował pomiędzy narodami i w naszych sercach“.

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wydało następujące oświadczenie:

„Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zaniepokojeni rozgorzałym obecnie konfliktem zbrojnym. Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mieszkają na każdym obszarze dotkniętym konfliktem i na całym świecie. Nasze umysły i serca zwracają się ku nim oraz wszystkim naszym braciom i siostrom.

Nadal modlimy się o pokój. Wiemy, że dzięki Jezusowi Chrystusowi można znaleźć trwały pokój. Jezus może ukoić i pocieszyć nasze dusze nawet w obliczu straszliwych konfliktów. Nauczał On nas, abyśmy kochali Boga i naszych bliźnich.

Modlimy się, aby ten zbrojny konflikt szybko się zakończył, aby spory zakończyły się pokojowo i aby pokój zapanował pomiędzy narodami i w naszych sercach. Apelujemy do światowych przywódców, aby dążyli do takich rozwiązań i do pokoju“.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.