Artykuły prasowe

Nowe Prezydium Obszaru Europy

W Obszarze Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od 1 sierpnia br. rozpoczyna służbę nowe prezydium. Nowym prezydentem Obszaru Europy jest Patrick Kearon, Paul V. Johnson służy jako pierwszy doradca, a Timothy J. Dyches pozostaje drugim doradcą. Obszar Europy składa się z 15 regionów geograficznych.

Pod kierownictwem Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów prezydia obszarów zapewniają duchowe i administracyjne kierownictwo przywódcom i członkom Kościoła w swoich obszarach. Prezydia różnych obszarów zmieniają się co kilka lat, a wraz z tymi zmianami pojawia się świeże spojrzenie i wstępuje nowa energia w osoby sprawujące ten urząd.

Nowy prezydent, Starszy Patrick Kearon, mieszkał w Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, pracując w wielu firmach związanych z opieką zdrowotną, przemysłem spożywczym, motoryzacyjnym i transportowym. Zanim został powołany na przedstawiciela Władz Naczelnych Kościoła, prowadził własną firmę konsultingową. W wieku 26 lat, po kilku latach od pierwszego kontaktu ze świętymi w dniach ostatnich, postanowił, że zostanie ochrzczony w Kościele. Dwa lata później Starszy Kearon poznał swoją przyszłą żonę, Jennifer Carole Hulme. Są rodzicami czworga dzieci; jedno z nich zmarło.

Starszy Timothy J. Dyches, który przez trzy lata pracował u jego boku, uważa, że doświadczenie życiowe prezydenta Kearona „w osobisty sposób łączy go z młodzieżą i misjonarzami — oraz ich nadrzędnym celem”. 

Starszy Paul V. Johnson, który służy jako pierwszy doradca, studiował na Uniwersytecie Brighama Younga, najpierw uzyskując tytuł naukowy z zoologii, a następnie z konsultingu i doradztwa. Doktorat uzyskał z dziedziny dydaktyki na Uniwersytecie Stanowym Utah. Starszy Johnson, jako młody mężczyzna, służył w Norweskiej Misji Oslo. Przed powołaniem na komisarza Kościelnego Systemu Edukacji w sierpniu 2008 r. służył w Prezydium Obszaru Chile. W odniesieniu do swego nowego powołania w prezydium Obszaru Europy Starszy Johnson mówi: „W perspektywie następnych kilku miesięcy i lat najbardziej cieszy mnie praca i poznanie wspaniałych świętych z Obszaru Europy”.

Starszy Dyches, drugi doradca, również uczęszczał na Uniwersytet Brighama Younga, gdzie uzyskał licencjat. Następnie uzyskał wykształcenie medyczne oraz przeszedł szkolenie specjalistyczne w Washington University Medical School w St. Louis w stanie Missouri. Niedługo potem rozpoczął prywatną praktykę i do 2008 r. przeprowadzał operacje laryngologiczne. W 2012 r. został wicedyrektorem w dziale rozwoju w Ambulatory Surgical Centers of America. Jako młody mężczyzna służył w Południowej Misji Niemiec, później był także prezydentem Misji Portland w Oregonie (USA).

Choć członkowie prezydium Obszaru Europy zmieniają się, ogólne pragnienia i cele Obszaru Europy nie ulegają zmianom. „Widzieliśmy stałe dążenie naprzód z jasno wyznaczonymi celami” — mówi Starszy Dyches, odnosząc się do kilku ubiegłych lat. Prezydent Kearon zgadza się, że w ciągu następnych kilku miesięcy będzie koncentrować się na kontynuowaniu tego, corozpoczęło poprzednie prezydium, a nie na zaczynaniu wszystkiego od nowa.

Jednym z głównych priorytetów prezydium pozostaje zachęcanie członków z Obszaru Europy do koncentrowania się na Planie dla Obszaru, na który składają się trzy cele. Są to: 1) przyprowadzenie przyjaciela poprzez kultywowanie ducha integracji oraz szczerej otwartości wobec osób innych wyznań lub niewierzących; 2) stawanie się samowystarczalnymi pod względem duchowym i doczesnym oraz 3) odnajdowanie informacji o przodkach poprzez pracę nad historią rodziny i dokonywanie za nich obrzędów w świątyniach, które dla członków Kościoła są miejscem wykonywania najważniejszych praktyk religijnych za siebie samych i zastępczo – za swych zmarłych przodków.

„Życie zgodnie z ewangelią przynosi nam pokój i szczęście. Celem tego planu jest pomoc nam wszystkim w uzyskaniu błogosławieństw, które płyną ze starań, by te cele osiągnąć” – mówi prezydent Kearon.

Starszy José A. Teixeira, poprzedni prezydent Obszaru Europy, służył przez niemal sześć lat w siedzibie prezydium obszaru we Frankfurcie, a teraz przeprowadza się wraz z żoną, aby być drugim doradcą w Prezydium Południowego Obszaru Ameryki Południowej. „Służba z bratem i siostrą Teixeira była dla nas wszystkich wielkim błogosławieństwem i możliwością” — mówi Starszy Dyches. Prezydent Kearon powiedział: „Ci, którzy pracowali ze Starszym Teixeirą, zgadzają się, że jego przenikliwy intelekt, zdolności analityczne, a przede wszystkim niezwykła wiara czynią z niego wspaniałego przywódcę”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.