Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Nowa mormońska prezydent Stowarzyszenia Pomocy przemawia w siedzibie ONZ

Pomoc humanitarna omawiana przez międzywyznaniowe gremium

Siostra Jean B. Bingham, nowa generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wystąpiła w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, omawiając działania humanitarne Kościoła podczas dyskusji panelowej, której motywem przewodnim było „Skupienie się na wierze”. Wydarzenie to było finansowane przez Departament ds. Informacji Publicznej przy ONZ.

"To dla mnie zaszczyt, że mogę być tutaj, aby wypowiedzieć się na temat roli organizacji religijnych w niesieniu pomocy cierpiącym i tworzeniu możliwości rozwoju pośród najbardziej potrzebujących" - powiedziała siostra Bingham, która przewodniczy ponad 7,1 mln mormońskich kobiet. Stowarzyszenie Pomocy zostało założone 175 lat temu i jest uważane za jedną z najstarszych i największych kobiecych organizacji na świecie. 

Siostrze Bingham towarzyszyła siostra Sharon Eubank, dyrektor Służb Charytatywnych ŚwDO. Obie niedawno powróciły z oficjalnej wizyty w Ugandzie w ramach działań Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). W marcu te dwie przywódczynie Kościoła udały się do centrum przesiedleńczego dla uchodźców Bidi Bidi, które jest jednym z największych na świecie. Uchodźcy przybywają tam z Południowego Sudanu oraz z okolicznych krajów afrykańskich ogarniętych wojną domową i z miejsc, gdzie panuje susza.

Siostra Bingham krótko zreferowała temat exodusu mormońskich pionierów na zachodnie rubieże Ameryki w latach 40. XIX wieku, którzy uciekali przed prześladowaniami. Mówiła też o podjęciu przez Kościół działań humanitarnych o ogólnoświatowym zasięgu w reakcji na głód panujący w Afryce Wschodniej w 1985 roku. Od 1985 r. Służby Charytatywne ŚwDO przekazały 1,89 miliarda dolarów na pomoc w 189 krajach.

Służby Charytatywne ŚwDO — humanitarne ramię Kościoła — wspomagały dziewięć biur autoryzowanych przez rząd federalny USA, które zajmują się sprawami przesiedlenia uchodźców, w tym sześć organizacji opierających się na wartościach religijnych.

 

Siostra Bingham powiedziała: "Choć nasze wierzenia i przekonania mogą się różnić, jesteśmy zjednoczeni z innymi wyznaniami w naszym oddaniu szlachetniejszej sprawie, która jest ponad osobistymi korzyściami i motywuje nas, aby udzielać naszych dóbr, naszego czasu i energii naszym bliźnim".

Dyskusją panelową na temat regulacji dotyczących uchodźców i ich integracji kierowała Caryl Stern, prezes i dyrektor naczelny UNICEF USA. Podczas dyskusji panelowej siostrze Bingham towarzyszyli: Anwar Khan, dyrektor generalny Islamic Relief USA; Barbara Day, dyrektor działu Domestic Resettlement, Refugees and Migration z Departamentu Stanu USA; wielebny Canon E. Mark Stevenson, dyrektor, Episcopal Migration Ministries (EMM) i Abdul Saboor, uchodźca, który otrzymał pomoc od EMM.

"Siostra Bingham to najpewniej najwyższa ranga urzędniczka kościelna, która kiedykolwiek wystąpiła w ONZ" - dodała Siostra Eubank. "Byłam głęboko poruszona tym, co mówiła podczas dyskusji panelowej, oraz to, jak umacniała ideę wzajemnej współpracy. Siedziałam na widowni i z przejęciem pomyślałam: >>Tak właśnie działa Stowarzyszenie Pomocy!<<"

W środę przywódczynie Stowarzyszenia Pomocy udały się na oficjalny obiad dyplomatyczny, a następnie po przebyciu rzeki Hudson wystąpiły w Newark w stanie New Jersey na zgromadzeniu członkiń Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz zaproszonych gości.

"Grupy wyznaniowe mogą szybciej utworzyć struktury pomocy niż rządy” - powiedziała Siostra Eubank.

Od ponad 20 lat Kościół współpracuje z UNICEF-em i wspiera jego działania. Wspólnie z UNICEF-em Kościół zapewnia dzieciom szczepionki, wychodzi naprzeciw ich potrzebom edukacyjnym oraz zaspokaja inne potrzeby na całym świecie. 

Aby odsłuchać dyskusję panelową w j. angielskim, wejdź na stronę: webtv.un.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.