Artykuły prasowe

Mobilna kuchnia polowa służy poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Ischii

 

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło włoską wyspę Ischia w tym miesiącu, zmusiło tysiące mieszkańców do opuszczenia swych domów.  Doktor Debora Diodati – przewodnicząca włoskiego Czerwonego Krzyża poinformowała, że na wsypę została skierowana przenośna kuchnia kuchnia polowa, otrzymana w darze od Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kuchnia umożliwia przygotowanie 900 posiłków dziennie. Została przekazana włoskiemu Czerwonemu Krzyżowi do pomocy uchodźcom w 2016 roku. W tym samym roku służyła także do przygotowania ciepłych posiłków dla studentów poszkodowanych w sierpniowym trzęsieniu ziemi w rejonie Amatrice w środkowych Włoszech.

Kościół wyraża troskę o poszkodowanych i ich najbliższych. Składa podziękowanie  włoskiemu Czerwonemu Krzyżowi, wszystkim organizacjom i wolontariuszom zaangażowanym w niesienie pomocy i ulgi.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.