Artykuły prasowe

Kwietniowa Konferencja Generalna 2020 r. „będzie różniła się od wcześniejszych”

Wszyscy członkowie i sympatycy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są zaproszeni do udziału w 190. Wiosennej Konferencji Generalnej Kościoła. Pierwsze Prezydium, członkowie Kworum Dwunastu Apostołów oraz inni przywódcy Kościoła przekażą natchnione przesłania i wskazówki. Członkowie Kościoła z niecierpliwością wyczekują tej konferencji z powodu słów współczesnego proroka Prezydenta Russella M. Nelsona wygłoszonych w październiku ubiegłego roku.

 

„Rok 2020 będzie rokiem dwusetlecia. Następna, kwietniowa Konferencja Generalna będzie różniła się od wcześniejszych. Mam nadzieję, że w ciągu kolejnych sześciu miesięcy każdy członek i każda rodzina przygotuje się na wyjątkową konferencję”, powiedział.

Prezydent Nelson przypomniał słuchaczom, że wiosną 2020 r. minie 200 lat od Pierwszej Wizji — wydarzenia, w trakcie którego, jak wierzą członkowie Kościoła, Józef Smith ujrzał niebiańskie Istoty i rozmawiał z nimi. 

„Bóg Ojciec i Jego Umiłowany Syn, Jezus Chrystus, ukazali się 14–letniemu młodzieńcowi. To wydarzenie zapoczątkowało Przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa w całej jej pełni”, powiedział prorok.

W ramach przygotowania do konferencji Prezydent Nelson poprosił członków o przeczytanie sporządzonego przez Józefa Smitha opisu Pierwszej Wizji w Perle Wielkiej Wartości.

Zachęcił także każdego członka, by rozważał pytania takie, jak na przykład: „Jak by wyglądało moje życie, gdyby nagle odebrano mi wiedzę zdobytą dzięki Księdze Mormona?” lub „Co zmieniły w moim życiu i życiu bliskich mi osób wydarzenia, które nastąpiły po Pierwszej Wizji?”.

Prezydent Nelson oświadczył, że gdy przyjdziemy przygotowani, konferencja „nie tylko będzie pamiętna, ale wręcz niezapomniana”.

Silke Stamminger z Büdingen w Niemczech przygotowuje się, czytając ponownie opis Pierwszej Wizji i poznając bliżej życie Józefa Smitha. Wyczekuje weekendu, w którym odbędzie się Konferencja Generalna.

„Zawsze uwielbiam słuchać tego, co prorocy mają nam do powiedzenia. Wiedza, że mamy żyjących proroków, do których przemawia Pan, daje mi poczucie bezpieczeństwa”.

Alvin Norin ze Sztokholmu zgadza się z tym.

„Nie ma na świecie niczego podobnego. Oczywistym jest dla mnie fakt, że konferencja jest dla wszystkich, a nie tylko dla członków Kościoła”, powiedział.  „Przemówienia często zawierają ciekawe historie, które pobudzają mnie do zastanowienia się nad pytaniem ‘Jakie jest ich przesłanie?’. I okazuje się, że historie te skrywają głębokie znaczenie i można się z nich wiele nauczyć”.

Wszyscy są zaproszeni do uczestnictwa w konferencji. Sesje będą transmitowane na żywo na stronie głównej ChurchofJesusChrist.org w sobotę 4 kwietnia i w niedzielę 5 kwietnia, o godz. 18.00 i 22.00 według czasu środkowoeuropejskiego. Dodatkowa sesja niedzielna dla członków w wieku powyżej 11 lat będzie nadawana o godz. 2.00.  

Konferencja będzie tłumaczona na żywo na 74 języki. Fragmenty konferencji generalnej zostaną przetłumaczone na 93 języki.   

Teksty z przemówieniami z konferencji generalnej, w formacie audio i wideo, będą dostępne na różnych kanałach, aby można je było później studiować. Będą dostępne w aplikacji Biblioteka ewangelii, na YouTubie, w części Konferencja Generalna na stronie ChurchofJesusChrist.org oraz w czasopismach kościelnych.

Aby zaangażować się w komunikację dotyczącą Konferencji Generalnej na Twitterze używajcie #GeneralConference lub imion i nazwisk mówców jako zalecane hashtagi, lub po prostu podajcie dalej cytaty, filmy i zdjęcia zamieszczone na stronie @Ch_JesusChrist.

Aktualizacja:

Wprowadzono poprawki do Konferencji Generalnej z kwietnia 2020 r.  Z powodu pandemii COVID-19. Pierwsze Prezydium poprowadzi każdą sesję z małego pomieszczenia spotkań na Placu Świątynnym. Muzyka na konferencję została nagrana wcześniej.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.