Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Kościół ogłasza zmiany w kanałach komunikacji

Aby podkreślić poprawną nazwę Kościoła i zachęcić do głębszego oddania Jezusowi Chrystusowi

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosiło dzisiaj zmiany nazw kilku kościelnych stron internetowych, kont w mediach społecznościowych i aplikacji mobilnych. Jest to część większego projektu mającego na celu ukazanie pełnej nazwy wyznania i pogłębienia zobowiązania, by podążać za Jezusem Chrystusem.

Strony internetowe: Oficjalna strona internetowa Kościoła zmieni nazwę na ChurchofJesusChrist.org. Zmiana wchodzi w życie dzisiaj, 5 marca 2019 r. Domena ChurchofJesusChrist.org będzie odsyłać do strony głównej LDS.org. W nadchodzących miesiącach domena „ChurchofJesusChrist.org” zastąpi poprzednie, jak następuje:

  • LDS.org zmieni się na: ChurchofJesusChrist.org
  • MormonNewsroom.org—na: newsroom.ChurchofJesusChrist.org

Mormon Channel zostanie włączony do domeny ChurchofJesusChrist.org.

Ponieważ ze strony Mormon.org głównie korzystają osoby, które nie są świętymi w dniach ostatnich, połączenie tej strony ze stroną ChurchofJesusChrist.org, przeznaczoną przede wszystkim dla członków Kościoła, zajmie trochę więcej czasu. Praca nad ujednoliceniem i reorganizacją tych wszystkich stron internetowych pod jedną, bardziej spójną i spersonalizowaną domeną ChurchofJesusChrist.org, już trwa. Do tego czasu Mormon.org zmieni się w ComeUntoChrist.org.

Media społecznościowe: Kościelne konta w mediach społecznościowych będą łączyć i przekazywać treści skupione na życiu ewangelią Jezusa Chrystusa i dzieleniu się nią.

  • Oficjalne konta kościelne na Facebooku i Instagramie będą się nazywać „The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @churchofjesuschrist”.
  • Grupa facebookowa została założona, aby utworzyć społeczność i efektywniej przekazywać wiadomości kościelne osobom korzystającym z serwisu. Grupa zwie się „The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Inspiration and News”.
  • Konto na Twitterze będzie nosić nazwę „The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @ChurchNewsroom” i będzie podstawowym źródłem kościelnych informacji w mediach społecznościowych.

Aplikacje mobilne: Wiele kościelnych aplikacji mobilnych zmieni swoje nazwy:

  • LDS Music będzie się nazywać: „Sacred Music”
  • Aplikacja Biblioteka ewangelii zachowa swoją nazwę

Domeny e-mailowe: Adresy e-mailowe osób zatrudnionych przez Kościół i generalnych przywódców Kościoła będą się kończyć domeną @ChurchofJesusChrist.org zamiast, jak do tej pory: @ldschurch.org.

Zostało jeszcze wiele do zrobienia, gdyż zmiany dokonują się w wielu różnych językach. Pierwsze Prezydium prosi świętych w dniach ostatnich i inne osoby o „cierpliwość i wyrozumiałość w czasie, gdy dokonywane są zmiany”. 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.