Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Kościół ogłasza w Europie akcję czytania Księgi Mormona

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zaprasza członków oraz sympatyków Kościoła w całej Europie do codziennej lektury Księgi Mormona przez 21 kolejnych dni i do zbliżenia się do Jezusa Chrystusa poprzez wypróbowanie słowa Boga. Inicjatywa pt. „Księga Mormona — wyzwanie na 21 dni” rozpoczyna się 1 września 2018 r.

Starszy Paul V. Johnson, Prezydent Obszaru Europy, powiedział: „Studiowanie Księgi Mormona daje mi siłę i sprawia, że czuję bliskość Ojca Niebieskiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa.  Wiem, że jeśli codziennie będziemy czytać tę zdumiewającą księgę pism świętych, Pan będzie nas błogosławił”. 

Zwiastun promujący tę kampanię jest wyświetlany na kościelnych stronach mediów społecznościowych w 29 europejskich krajach. Film ukazuje pojedyncze osoby i rodziny, które brały już udział w podobnej akcji i postanowiły opowiedzieć o swoich doświadczeniach i przemyśleniach. Wszystkie materiały tej kampanii dostępne są w 22 językach. Można pobrać je ze strony kampanii na kościelnych stronach danego kraju www.mormoni.pl/ksiega-mormona.

By pomóc wszystkim wypełnić to zadanie, Kościół przygotował małą zakładkę z pytaniami i odsyłaczami do odpowiednich fragmentów pisma świętego na każdy dzień. Zakładkę można wydrukować w domu. Można ją wykorzystać do zachęcania innych, by wzięli udział w akcji i zaczęli czytać Księgę Mormona codziennie.

 

Przez okres trzech tygodni trwania kampanii w Internecie będzie można obejrzeć sześć krótkich filmów opartych na wybranych fragmentach Księgi Mormona. Misjonarze Kościoła w Europie przygotują uliczne stoiska w wielu miastach Europy, by przybliżyć tę kampanię. Będą odpowiadać na pytania dotyczące tej księgi i zaznajamiać z nią ludzi. Będą także zachęcać indywidualne osoby do czytania Księgi Mormona i do przekonania się, że może ona mieć pozytywny wpływ na ich własne życie.

Akcja czytania Księgi Mormona przez 21 dni będzie także prezentowana na stronach Mormon.org dla poszczególnych języków i będzie kierowała odwiedzających na strony docelowe kampanii, gdzie dostępne będą informacje i materiały na jej temat.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.