Mormon Newsroom
Oficjalne oświadczenie

Kościół ogłasza rozpoczęcie nowej ogólnoświatowej inicjatywy dla młodzieży i dzieci

W związku z tym, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosił zastąpienie wszystkich istniejących programów zajęć dla dziewcząt i chłopców, młodych kobiet i młodych mężczyzn, wszelkie zmiany będą wdrożone z początkiem stycznia 2020 r. Kościół bardzo ceni dzieci i młodzież Kościoła na całym świecie. Są jego przyszłością i dlatego kładzie się szczególny nacisk na posługę i zaspokajanie ich potrzeb.

Od lat mormońscy przywódcy przygotowywali nową inicjatywę mającą na celu zapewnianie nauczania, przywództwa i możliwości rozwoju wszystkim dzieciom i całej młodzieży, aby wszędzie wspierać rodziny i wzmacniać młodzież, w miarę jak pogłębiają swą wiarę w Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ta nowa inicjatywa ma na celu pomóc wszystkim dziewczętom i chłopcom, młodym kobietom i młodym mężczyznom odkryć ich wieczną tożsamość, budować charakter i odporność na przeciwności, rozwijać umiejętności przydatne w życiu oraz wypełniać ich boskie role córek i synów Boga. Inicjatywa ta jest przygotowana w taki sposób, aby umożliwić lokalnym przywódcom, rodzinom, a także młodzieży dostosowanie podejmowanych wysiłków podczas służby i różnych zajęć, w czasie umacniania zdrowych relacji oraz wspierania społeczności. Wszelkie szczegóły będą opisane na stronie childrenandyouth.lds.org w miarę zbliżania się daty wdrożenia programu.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.