Artykuły prasowe

Konferencja Polskiego Warszawskiego Dystryktu

 

W dniach 11-12.03.2017 w warszawskiej kaplicy Kościoła odbyła konferencja Polskiego Warszawskiego Dystryktu, w której wzięli udział członkowie z gmin w Lublinie, Łodzi i w Warszawie. Konferencja składała się z dwóch części : szkoleń dla przywódców i przywódczyń oraz sesji ogólnych.

Mottem przewodnim był fragment z Listu św. Jakuba „ A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej”( Jak 1, 5-6).

W oparciu o treść motta, członkowie prezydium Kościoła w Polsce nauczali przywódców kapłańskich i przywódczynie organizacji pomocniczych. Przekazywali, w jaki sposób mogą pomóc członkom gmin osiągnąć wyznaczone cele na bieżący rok: przyprowadzić przyjaciela do Chrystusa, osiągnąć duchową i doczesną samowystarczalność oraz znaleźć informację o przodku w celu dokonania obrzędów świątynnych.

Podczas konferencji ogłoszono powołanie nauczycielki do prowadzenia Seminarium – kursu religijnego dla młodzieży oraz o nadaniu kapłaństwa Melchizedeka i wyświęceniu do urzędu Starszego trzech członków .

Na program sobotniej i niedzielnej sesji ogólnej składały się wystąpienia uczestników konferencji.

Członkowie i przywódcy mówili o modlitwie i poście oraz duchowych korzyściach indywidualnego studiowania Pism Świętych. Zwracali uwagę że pokora to postawa przemiany słabości w siłę a przebaczenie umożliwia uleczenie zranionej duszy dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa kładącemu kres prawu odwetu opartemu na zasadzie „oko za oko, ząb za ząb.” Podkreślali wagę obrzędów i przymierzy świątynnych w kontekście płynących z nich doczesnych i wiecznych błogosławieństw. Zwracali uwagę na potrzebę rozwijania w sobie cech Chrystusowych - poprzez przestrzeganie przykazań - wiecznych praw według których zarządzany jest wszechświat, konieczności bycia zbiorową jednością wiernych w naśladowaniu Jezusa Chrystusa oraz potrzebie wzajemnej troski i udzielania pomocy potrzebującym „aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie” (1 Kor 12, 25).

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.