Artykuły prasowe

Konferencja Młodych Dorosłych z Europy Wschodniej na Węgrzech

 

Tegoroczna, IX Konferencja Młodych Dorosłych Stanu Wolnego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z Europy Wschodniej odbyła się w miejscowości Dobogókӧ na Węgrzech. Od 8 do 12 sierpnia 110 świętych w dniach ostatnich z Bośni i Hercegowiny, Czech, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Polski uczestniczyło w zajęciach religijnych i rekreacyjnych prowadzonych przez lokalnych przywódców i przedstawicieli Prezydium Obszaru. 

Tematem przewodnim był fragment wypowiedzi Proroka Józefa Smitha: „Zasady prawdy zostały ustanowione”. Uczestnicy brali udział w lekcjach instytutu religii, warsztatach artystycznych, zajęciach tematycznych, sportowych i tanecznych. Jednym z omawianych wątków było duchowe dziedzictwo świętych w krajach, z których pochodzili. Prezentacje dotyczące historii Kościoła ukazywały wiarę, determinację oraz cuda, które miały miejsce w życiu wielu uczestników, przyczyniające się do wzmocnienia ich świadectwa. Program konferencji uwzględniał także służbę na rzecz lokalnej społeczności, w ramach której pomalowane zostało ogrodzenie miejscowej szkoły. Jedna z polskich uczestniczek spotkania powiedziała: „Udział w konferencji pozwolił mi na zawarcie nowych i odświeżenie starych znajomości. Pomimo różnic kulturowych ewangelia jest wszędzie tak samo prosta”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.