Artykuły prasowe

Kościół przekazuje aktualne informacje odnośnie prezydenta Monsona

       

We wtorek, 23 maja 2017 roku Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wydał następujące oświadczenie:

W związku z ograniczeniami spowodowanymi wiekiem, Thomas S. Monson - prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, nie będzie regularnie uczestniczył w spotkaniach odbywających się siedzibie kościoła. W razie potrzeby komunikuje się i naradza ze swoimi doradcami. Prezydent Monson jest wdzięczny za to, że praca Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów przebiega bez zakłóceń. Docenia modlitwy w jego intencji oraz wsparcie członków Kościoła.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.