Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Prezydent Eyring poświęcił świątynię w Paryżu

21 maja 2017 roku prezydent Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, poświęcił świątynię w Paryżu we Francji.

                          

Prezydentowi Eyringowi towarzyszyli: Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apostołów, biskup Gerald Caussé z Przewodniczącej Rady Biskupiej, Starszy Larry Y. Wilson z Kworum Siedemdziesiątych oraz Starszy Paul V. Johnson z Prezydium Obszaru Europy. Członkowie Kościoła zebrali się w świątyni, przyległych budynkach oraz wielu miejscach we Francji, Belgii i Szwajcarii, by uczestniczyć w sesjach poświęcenia za pośrednictwem przekazów satelitarnych.

Prezydent Eyring wyjaśnił, że świątynia ta przyczyni się w znaczący sposób do „ukształtowania pokolenia francuskojęzycznych członków głęboko oddanych Jezusowi Chrystusowi i przygotowanych do niesienia ewangelii do świata”.

                                   

   W przeddzień poświęcenia przywódcy kościelni obejrzeli przedstawienie przygotowane przez ponad 1.000 młodych świętych w dniach ostatnich, którzy tańcem i śpiewem opowiedzieli historię Kościoła we Francji i oddali cześć jego pionierom. Występ artystyczny pt. Niechaj świeci wasza światłość odbył się w welodromie w pobliskim mieście Saint-Quentin-en-Yvelines.

W czasie trwających trzy tygodnie dni otwartych na przełomie kwietnia i maja, świątynię i przyległe ogrody odwiedziło prawie 50 tysięcy zwiedzających. Goście oglądali również krótki film o świątyniach Kościoła. W kwietniu świątynię zwiedzało kilku zaproszonych przywódców z całego świata reprezentujących swe rządy, duchowieństwo, organa edukacji, oraz odwiedzili ją członkowie rady miasta oraz lokalni przywódcy kościelni.

Nowa świątynia będzie służyć 38 tys. członków Kościoła we Francji i Belgii. Budowa została ogłoszona 1 października 2011 roku przez Prezydenta Thomasa S. Monsona, a prace budowlane rozpoczęły się przełamaniem ziemi w sierpniu 2012 roku. Jest to 156. świątynia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na świecie i pierwsza we Francji.

 

Świątynie świętych w dniach ostatnich różnią się od kaplic, w których członkowie spotykają się na niedzielne nabożeństwa. Świątynie uważa się za „domy Pana”, gdzie nauki Jezusa Chrystusa zyskują potwierdzenie dzięki obrzędom małżeństwa, chrztu oraz innym ceremoniom łączącym rodziny na wieczność.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.