Artykuły prasowe

Kampania bożonarodzeniowa „Świeć światu” mobilizuje do służby na wzór Chrystusa

Mormoni zaangażowani w światową inicjatywę

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni) i ich sympatycy na całym świecie namawiają wszystkich do służby na rzecz innych w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, by upamiętnić życie Jezusa Chrystusa. Bożonarodzeniowa kampania „Świeć światu” będzie dostępna ogólnoświatowej społeczności od piątku 24 listopada br. do pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia.

  

Bożonarodzeniowa kampania pt. „Świeć światu”, mająca w tym roku swoją drugą edycję, skupia się na tym, by jaśnieć i dzielić się światłem Jezusa Chrystusa, który jest „światłością świata” (Ew. Jana 8:12). Zbawiciel mówił: „Wy jesteście światłością świata” (Ew. Mateusza 5:14).

„Kiedy podążamy za przykładem Zbawiciela i żyjemy tak, jak On żył, i zgodnie z Jego naukami, to światło będzie jaśnieć w nas i oświetli drogę innym ludziom”, powiedział Prezydent Kościoła Thomas S. Monson w przemówieniu w czasie konferencji generalnej w październiku 2015 roku.

Zasoby audiowizualne

Treści on-line do udostępniania — w tym nowy inspirujący film w 33 językach — można pobrać z krajowych stron internetowych Kościoła na witrynach internetowych: countrypages.lds.org lub mormoni.pl. Także Adwentowy kalendarz służby, pt. „Na 25 sposobów przez 25 dni” jest dostępny do pobrania na krajowych stronach internetowych. Jego celem jest motywować wszystkich do życia zgodnie z naukami Chrystusa w okresie bożonarodzeniowym.

30 krajowych stron internetowych w Obszarze Europy podpowie, w jaki sposób służyć innym i czego uczył Zbawiciel. Codziennie będzie można odkryć nowy mem, pomysły na służbę i film w 23 językach.

Wersja filmu przewodniego do odtworzenia i pobrania także jest dostępna na stronach krajowych i na mormoni.pl. Materiały do udostępniania są zamieszone na stronach mediów społecznościowych: Facebooku i Twitterze. Zachęcamy osoby mające konto w mediach społecznościowych do pisania o swoich doświadczeniach przy użyciu hashtagu #ŚWIEĆŚWIATU lub #LIGHTTheWORLD.

Historia kampanii

Kościół patronuje bożonarodzeniowym i wielkanocnym kampaniom internetowym od kilku lat. Bożonarodzeniowe kampanie tworzone są od 2014 roku. Pierwsza z nich nosiła tytuł „On jest darem”. Po niej, w 2015 roku, przeprowadzono kampanię pt. „Narodził się Zbawiciel”. Kampanie wielkanocne nosiły następujące tytuły: „Za Jego sprawą”, „Ponieważ On żyje”, „Pójdź za Nim” i „Książę Pokoju”. Wszystkie te kampanie przyciągnęły uwagę milionów osób na całym świecie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.