Artykuły prasowe

FamilySearch zapowiada zmianę strategii odnośnie udostępniania swych zasobów genealogicznych

          

FamilySearch — wiodąca na świecie organizacja genealogiczna typu non-profit — ogłosiła dzisiaj plany zaprzestania dystrybucji mikrofilmów - usługi, którą świadczono od 80 lat. Decyzja podyktowana jest starzeniem się technologii zapisu na taśmie filmowej oraz osiągnięcia znaczącego postępu nad digitalizacją istniejących mikrofilmów. 31 sierpnia 2017 r. będzie ostatnim dniem, w którym będzie można zamówić mikrofilmy. Udostępnianie zdjęć cyfrowych, które zawierają dokumenty historyczne z całego świata on-line, umożliwi FamilySearch szybsze, skuteczniejsze i jednoczesne dotarcie do większej liczby osób. Aby uzyskać więcej informacji, zob.: Finding Digital Images of Records on FamilySearch.org [Przeszukiwanie zdjęć cyfrowych na stronie Familysearch.org] oraz Frequently Asked Questions [Najczęściej zadawane pytania].

FamilySearch – jest światowym liderem w gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentów o charakterze genealogicznym. Family Search i poprzedzające ją instytucje rozpoczęły proces mikrofilmowania w 1938 roku. Od tego czasu zgromadzono w ten sposób miliardy zapisów genealogicznych, które zostały zebrane w kolekcje z ponad 200 krajów.

Dlaczego FamilySearch przechodzi z mikrofilmów na zapis w formie cyfrowej? Pani Diane Loosle, dyrektor działu ds. obsługi użytkowników, powiedziała: „Zachowywanie dokumentów historycznych to jedna strona medalu. Drugą istotną jego stroną jest chęć ułatwienia dostępu do tych dokumentów historykom rodzinnym i badaczom z całego świata”.

Diane Loosle zwróciła uwagę, że FamilySearch w dalszym ciągu będzie kontynuować działania mające na celu zachowanie głównych kopii mikrofilmów w Granite Mountain Records Vault, jako dodatkowego zabezpieczenia dla cyfrowych kopii dostępnych on-line.

W związku z tym, że w ciągu dwóch ostatnich dekad dostęp do Internetu stał się na całym świecie bardziej powszechny, FamilySearch podjęło decyzję o zmianie strategii udostępniania i przechowywania zasobów poprzez przejście na technikę cyfrową. To nie lada zadanie dla organizacji posiadającej 2,4 miliona rolek mikrofilmów i sieć dystrybucji obejmującą ponad 5000 centrów historii rodziny oraz bibliotek partnerskich na całym świecie.

Proces digitalizacji rozpoczęto wiele lat temu. Celem było nie tylko skupienie się na konwersji ogromnego zbioru mikrofilmów, ale także na wymianie aparatury do mikrofilmowania będącej w użyciu w terenie. Wszystkie aparaty do mikrofilmowania zostały zastąpione ponad 300 specjalistycznymi aparatami cyfrowymi, dzięki którym znacząco skrócono czas udostępniania dokumentów historycznych w sieci.

W FamilySearch zdigitalizowano obecnie większą część posiadanych mikrofilmów — ponad 1,5 miliarda obrazów — łącznie z najczęściej przeglądanymi zapisami (które zidentyfikowano w oparciu o rejestry wypożyczania mikrofilmów na całym świecie). Ukończenie digitalizacji pozostałych mikrofilmów jest przewidziane na koniec 2020 roku. Równocześnie, całym świecie stale prowadzone są prace nad rejestracją nowych dokumentów, które są utrwalane za pomocą aparatów cyfrowych.

Na stronie internetowej FamilySearch, zasoby cyfrowe są obecnie dostępne w trzech miejscach. Za pośrednictwem funkcji wyszukiwania można je znaleźć w: Records [Zapisy] (przejdź do odnośnika Browse all published collections [Przeszukaj wszystkie opublikowane zasoby]), Books [Księgi] i Catalog [Katalog]. Dodatkową pomoc znajdziesz w: Finding Digital Images of Records on FamilySearch.org [Przeszukiwanie obrazów cyfrowych na stronie FamilySearch.org].

Okres przejściowy stwarza dobre możliwości dla sieci centrów historii rodziny FamilySearch. Centra historii rodziny oraz biblioteki partnerskie będą skupiać się na uproszczonej, osobistej pomocy użytkownikom. Nadal będzie zapewniony dostęp do odpowiedniej technologii, stron typu premium i zbiorów podlegających ograniczeniom, do których dostępu nie można uzyskać poza centrami i bibliotekami historii rodziny.

Centra oraz biblioteki partnerskie będą koordynować wraz z lokalnymi przywódcami i administratorami zarządzanie mikrofilmami wypożyczonymi od FamilySearch oraz określą termin odesłania mikrofilmów, które zostały już opublikowane on-line. Aby uzyskać więcej informacji, zob.: Digital Records Access Replacing Microfilm [ Internetowy dostęp do zdigitalizowanych zapisów zastępuje dystrybucję mikrofilmów].

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.