Artykuły prasowe

Ekranizacja historii z Księgi Mormona w 15 językach

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłasza wydanie nowej serii pt. Filmy na podstawie Księgi Mormona z dniem 20 września 2019 r. Nowo powstałe filmy opierają się na naukach i wydarzeniach opisanych w Księdze Mormona: Jeszcze Jednym Świadectwie o Jezusie Chrystusie.

Nowe odcinki oraz ilustracje przedstawiające wydarzenia z ksiąg od 1 Nefiego do Enosa będą publikowane począwszy od 20 września do 27 grudnia 2019 r. Dodatkowe odcinki zostaną udostępnione w 2020 i 2021 roku.

 

Kościół zachęca do dzielenia się tymi materiałami, aby zwiększyć poznanie Księgi Mormona oraz umacniać wiarę w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

Pierwsze Prezydium powiedziało: „Mamy nadzieję, że te filmy pomogą w dogłębnym studiowaniu Księgi Mormona i w lepszym poznaniu nauk w niej zawartych. Filmy mają na celu wspierać, a nie zastąpić osobiste studiowanie Księgi Mormona. Prosimy, aby wszyscy korzystali z tych filmów i ilustracji w domu i w kościele. Można używać ich podczas kontaktów z ludźmi w celu przedstawienia przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa.

Filmy są dostępne na stronie internetowej ChurchofJesusChrist.org, w aplikacji Biblioteka ewangelii oraz w subskrypcji nowych Filmów na podstawie Księgi Mormona na kanale YouTube’a w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.

Filmy są dostępne w 15 językach, w tym w 7 językach europejskich, do których należą: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski i włoski.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.