Artykuły prasowe

Dyskursy Elizy R. Snow — publikacja on-line

Pionierka, święta w dniach ostatnich, przewodniczyła Stowarzyszeniu Pomocy w Ameryce Zachodniej

W chwili obecnej następuje publikacja on-line wszystkich dyskursów Elizy R. Snow, znanej w historii pionierki i przywódczyni organizacji dla kobiet w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Dokumenty znajdą się na nowej stronie o nazwie „The Discourses of Eliza R. Snow” [Dyskursy Elizy R. Snow]. Materiały te będą ogólnodostępne bez żadnych opłat. W ramach projektu o nazwie Church Historian’s Press [Wydawnictwo Historyków Kościoła] po raz pierwszy w jeden zbiór zebrano kazania Elizy Snow.

W XIX w. „Eliza R. Snow należała do najbardziej rozpoznawalnych kobiet, świętych w Dniach Ostatnich”, powiedziała Jenny Reeder, która jest historykiem odpowiedzialnym za ten projekt z ramienia Kościoła.

 

Dyskursy zostały zebrane z osobistych dzienników Elizy Snow oraz z ponad tysiąca protokołów organizacyjnych spotkań, jak też z ówczesnych czasopism, do których należały Woman’s Exponent, Deseret News i Millennial Star. Dyskursy te — które wciąż są aktualne — będą stopniowo publikowane on-line w najbliższych latach. Już udostępniono pięćdziesiąt kazań.

Eliza Roxcy Snow 17 lipca 1880 roku została powołana jako druga Generalna Prezydent kościelnej organizacji zwanej Stowarzyszenie Pomocy i służyła w tym powołaniu do roku 1887, kiedy zmarła.

Była doskonałym mówczynią. W latach 1840–1887 wygłosiła niemal 1200 kazań na terytoriach stanów Illinois, Utah i Idaho.

„Odwiedziła niemal każdą osadę w Utah i nauczała kobiety, młode kobiety, dzieci, jak też mężczyzn, młodych mężczyzn i chłopców na tematy takie jak: Przywrócenie, plan zbawienia, obowiązki świętych oraz rola kobiet w budowaniu królestwa Boga”, powiedziała Jenny Reeder. „Eliza była naocznym świadkiem wydarzeń Przywrócenia”.

Eliza Snow blisko współpracowała z Prorokiem Józefem Smithem i była jedną z jego żon. Po męczeńskiej śmierci Józefa została jedną z żon Brighama Younga.

Eliza Snow była blisko związana ze Stowarzyszeniem Pomocy w Nauvoo i z Emmą Smith, pierwszą prezydent tejże organizacji. Służyła jako sekretarz i w latach 1842–1843 spisywała protokoły ze spotkań, które odbywały się w Nauvoo w stanie Illinois. Współpracowała również z przywódcami Kościoła podczas organizowania grup dla dzieci, Organizacji Podstawowej i dla dziewcząt, Mutual Improvement Association [Stowarzyszenie Wzajemnego Rozwoju] (obecnie Organizacji Młodych Kobiet).

W 1868 r. Prezydent Kościoła, Brigham Young polecił Elizie Snow zorganizowanie miejscowych organizacji Stowarzyszenia Pomocy w Ameryce Zachodniej, w tym też w Utah i Idaho. Dzięki podjęciu się tego zadania, miała możliwość spotkania większości członkiń Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, które często zwracały się do niej, używając określeń takich jak: „Siostra Eliza”, „Ciocia Eliza” lub „Siostra Snow”. Nauczała kobiety, aby umacniały osobistą relację z Bogiem, żyły według norm ewangelii oraz świadczyły posługę bliźnim. Eliza Snow, która była też poetką, to wzorowy przykład zaangażowania kobiet, świętych w dniach ostatnich, w życie społeczne.

W swoich kazaniach składała osobiste i pamiętne świadectwa, zgłębiała doktrynę i zachęcała członków do aktywnego zaangażowania w życie Kościoła.

Eliza Snow urodziła się 21 stycznia 1804 r. w Becket w stanie Massachusetts w rodzinie Olivera i Rosetty Pettibone Snowów. Była druga z siedmiorga dzieci. Jej młodszy brat, Lorenzo Snow, służył później jako piąty Prezydent Kościoła.

Dzięki dostępności do transkrypcji z użyciem opcji przeszukiwania, w łatwy sposób można na stronie internetowej znaleźć jej wypowiedzi, czyli kazania, na tematy, które wciąż są aktualne. Cyfrowe zdjęcia oryginalnych manuskryptów są powiązane ze wspomnianymi kazaniami i z mapami, na których naniesiono lokalizacje jej wystąpień. Dla szerszego kontekstu wyszczególnione są również dodatkowe źródła.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę churchhistorianpress.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.