Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Dlaczego nadal nazywamy się „mormoni-media.pl”?

Gdy Prezydent Russell M. Nelson ogłosił, że należy używać pełnej nazwy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, dodał następujące słowa: „Dodatkowe informacje dotyczące tej ważnej kwestii będą podane w ciągu nadchodzących miesięcy”. Niecałe dwa miesiące temu Mormoński Chór Tabernakulum zmienił swoją nazwę na Chór Tabernakulum z Placu Świątynnego.

Inne kościelne witryny internetowe zostaną zaktualizowane w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Prezydent Nelson i inni przywódcy Kościoła rozumieją, że tak znacząca zmiana wymaga starannego rozpatrzenia, uzgodnienia i zaplanowania. Serwis informacyjny, podobnie jak inne kanały kościelne, stosuje się do zaleceń przywódców Kościoła w oparciu o wytyczne i terminy zmian na stronie mormoni-media.pl.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.