Mormon Newsroom
Temat

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa

Okup zapłacony przez Jezusa Chrystusa poprzez Jego cierpienie w Ogrodzie Gestemane i śmierć na krzyżu, który anuluje skutki grzechu. Zadośćuczynienie Chrystusa umożliwia zmartwychwstanie wszystkim ludziom. Dla tych, którzy odpokutują za swoje grzechy, otwiera również drogę wiecznego rozwoju i postępu.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.