Temat

Uniwersytety i college’e Kościoła

Uniwersytet Brighama Younga, Uniwersytet Brighama Younga na Hawajach, Uniwersytet Brighama Younga w Idaho i LDS Business College istnieją, aby zapewnić doskonałe świeckie wykształcenie, wzmocnione ideałami i zasadami religijnymi Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. 

Wszyscy studenci uczęszczający do tych szkół, również wyznawcy innych religii, podpisują honorową umowę, zgadzając się zachowywać najwyższe normy dotyczące honoru, uczciwości, moralności i uwzględniania innych we własnym zachowaniu. Normy te obejmują używanie czystego języka, regularne uczęszczanie na spotkania kościelne, powstrzymywanie się od stosunków seksualnych poza małżeństwem oraz nie spożywanie napojów alkoholowych i nie palenie papierosów.


Uniwersytet Brighama Younga

Strona internetowa: www.byu.edu
Lokalizacja: Provo, stan Utah
Rok założenia: 1875
Liczba zapisanych studentów w 2005 roku: około 27 000
Obecny prezydent: Cecil O. Samuelson


Uniwersytet Brighama Younga na Hawajach

Najbardziej zróżnicowany narodowościowo kampus w kraju, w skład którego wchodzą studenci z ponad 74 nacji.
Strona internetowa: www.byuh.edu
Lokalizacja: Laie, Hawaje
Rok założenia: 1955
Liczba zapisanych studentów w 2005 roku: około 2 400
Obecny prezydent: Eric B. Shumway


Uniwersytet Brighama Younga w Idaho

Wcześniej znany jako Ricks College stał się czteroletnim uniwersytetem w 2000 roku.
Strona internetowa: www.byui.edu
Lokalizacja: Rexburg, stan Idaho
Rok założenia: 1888
Liczba zapisanych studentów w 2005roku: około 12 000
Obecny prezydent: Kim B. Clark, który był wcześniej dziekanem Harvard Business School


LDS Business College

Oferuje roczne i dwuletnie studia zawodowe
Strona internetowa: www.ldsbc.edu
Lokalizacja: Salt Lake City, Utah
Rok założenia: 1886
Liczba zapisanych studentów w 2005 roku: 1300
Obecny prezydent: Stephen K. Woodhouse

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.