Temat

Uczestnictwo członków

Aktywni członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich dążą do bardzo wysokiego poziomu osobistego uczestnictwa w sprawach Kościoła, włączając w to zarządzanie na poziomie lokalnym. Brak płatnego, zawodowego duchowieństwa oznacza, że przywództwo jest silnie zdecentralizowane na całym świecie i większość członków bierze udział w dobrowolnych działaniach takich jak nauczanie lub różnego rodzaju służbę.

Lokalny przywódca zgromadzenia jest nazywany biskupem i zazwyczaj służy na tym stanowisku przez około pięć lat. Po ukończeniu swojej służby może zostać wyznaczony do wykonywania ważnych obowiązków w większym obszarze geograficznym, lub, jak to się dzieje zazwyczaj, powraca do mniej wymagających możliwości służby w swoim własnym zgromadzeniu.

W grudniu 2004 r. podczas wywiadu w telewizyjnym programie Larry’ego Kinga Prezydent Gorgon B. Hinckley odpowiedział na pytanie: „Trudno jest być członkiem, czyż nie?” Jego odpowiedź brzmiała: „Nie, to coś wspaniałego. Powinienem powiedzieć, że jest to coś wymagającego i że wiąże się z wielkimi oczekiwaniami, ale to jest wspaniałe”. 

W odniesieniu do nowych członków, którzy przystępują do Kościoła, Prezydent Hinckley powiedział: „Otrzymują pracę do wykonania. Otrzymują obowiązki. Czują się częścią wspaniałego postępującego dzieła Boga. […] Wkrótce odkrywają, że wiele jest oczekiwane od nich jako od Świętych w Dniach Ostatnich. Nie oburzają się z tego powodu. Mierzą się z tym i lubią to. Są świadomi, że ich religia jest wymagająca, co wiąże się ze zmianami w ich życiu. A oni spełniają te wymagania. Składają świadectwie o tym, jak wielkie dobro ich spotkało. Są pełni zapału i wierni”.

Poza wyznaczoną, regularną służbą w zgromadzeniu, członkowie mogą poświęcać swój czas w ramach kościelnych programów pomocy wzajemnej i humanitarnej. Mogą na przykład poświęcić kilka godzin od czasu do czasu w lokalnej wytwórni konserw, gdzie produkowana jest żywność dla potrzebujących.

Członkowie również poświęcają środki finansowe na poziomie, który zaskakuje wiele osób spoza naszego wyznania. Poza comiesięczną ofiarą dla potrzebujących, aktywny członek zazwyczaj przekazuje Kościołowi jedną dziesiątą swoich dochodów.

Aktywni członkowie Kościoła uczęszczają w niedziele na trzygodzinne nabożeństwa, które składają się z trzech różnych spotkań. Spotkanie sakramentalne to główna część nabożeństwa trwająca niewiele ponad godzinę. Wyznaczeni mężczyźni i kobiety wygłaszają z mównicy przemówienia, a zgromadzone osoby śpiewają hymny, odmawiają modlitwy i przyjmują „sakrament” — chleb i wodę, które są symbolami zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa za grzechy ludzkości. Pozostały czas jest dzielony na spotkania Szkoły niedzielnej oraz zajęcia dla mężczyzn, kobiet, młodzieży i dzieci. W niedzielnych spotkaniach może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od tego, czy jest członkiem Kościoła czy też nie.

Uczniowie szkół średnich uczestniczą w seminarium — zajęciach odbywających się pięć razy w tygodniu, które skupiają się na studiowaniu pism świętych. W zależności od miejsca zamieszkania, młodzież może spotykać się w dni szkolne, przed lekcjami lub po nich.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.