Temat

Seminarium

Seminarium to czteroletni religijny program kształcenia dla uczniów szkół średnich. Jest dostępny dla wszystkich nastolatków niezależnie od wyznania.

Przez cały rok szkolny uczniowie studiują jedną z ksiąg pisma świętego: Stary Testament, Nowy Testament, Księgę Mormona lub Nauki i Przymierza. Zanim uczniowie ukończą szkołę, przestudiują wszystkie cztery księgi.

W społecznościach, gdzie jest duża populacja Świętych w Dniach Ostatnich, uczniowie uczęszczają na seminarium podczas zajęć szkolnych. W innych częściach świata uczęszczają na seminarium przed rozpoczęciem zajęć szkolnych lub po nich. W niektórych przypadkach, kiedy problemem może być duża odległość lub mała liczba nastolatków Świętych w Dniach Ostatnich, uczniowie mogą ukończyć czteroletni program nauczania w oparciu o plan studiowania w domu.

Lekcje są prowadzone zarówno przez pełnoetatowych nauczycieli, jak i ochotników. Około 350 tysięcy uczniów uczęszcza na seminarium na całym świecie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.