Temat

Relacje międzywyznaniowe

Międzywyznaniowe działania Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Szacunek do różnorodnych wierzeń i szczególnych zasług wszystkich światowych wyznań jest jedną z wyróżniających cech mormonizmu. Od początku istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Józef Smith podkreślał zasadę wolności religijnej i tolerancji: „Domagamy się przywileju czczenia Wszechmogącego Boga według tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim ludziom - niech czczą na swój sposób, gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną” ( Zasady Wiary 1:11).

W tym samym duchu Prezydent Kościoła Thomas S. Monson poprosił podczas konferencji generalnej — ogólnoświatowego spotkania odbywającego się co pół roku — o więcej zrozumienia dla innych religii: „Zachęcam członków Kościoła, gdziekolwiek mieszkają, aby zawsze i wszędzie okazywali dobroć i szacunek wszystkim ludziom. Świat, w którym żyjemy, jest bardzo zróżnicowany. Możemy i powinniśmy okazywać szacunek tym, których wiara różni się od naszej” (kwiecień 2008 przesłanie konferencji generalnej). Święci w Dniach Ostatnich traktują wszystkich szczerze wierzących jako równych w dążeniu do wiary i w wielkim dziele służenia ludzkości.

Podkreślając miłość Boga do wszystkich ludzi, nie tylko jednego wyznania, Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Rady Prezydenta Kościoła, najwyższego organu zarządzającego Kościołem, oświadczył: „Czcimy i szanujemy szczere dusze wszystkich religii — niezależnie od tego, gdzie i kiedy żyły — które kochały Boga, nawet nie posiadając pełni ewangelii. Wznosimy głosy, wyrażając wdzięczność za ich bezinteresowność i odwagę. Przyjmujemy ich jako braci i siostry, dzieci naszego Ojca Niebieskiego. … Słyszy On modlitwy pokornych i szczerych we wszystkich narodach, językach i ludach. Obdarowuje światłem tych, którzy szukają Go, czczą i chcą przestrzegać Jego przykazań (kwiecień 2008 przemówienie z konferencji generalnej).

Krister Stendahl, były emerytowany Biskup luterański ze Sztokholmu i emerytowany profesor Harvard Divinity School, ustalił trzy zasady religijnego zrozumienia: (1) Kiedy starasz się zrozumieć inną religię, powinieneś zwrócić się do wyznawców tej religii a nie do jej wrogów; (2) nie porównuj tego, co u ciebie najlepsze do tego, co u nich najgorsze; i (3) zostaw miejsce na „świętą zazdrość”, znajdując w tym wyznaniu coś, co możesz naśladować. Te zasady wzmacniają relacje pomiędzy wyznaniami, budując zaufanie i tworząc podwaliny działań charytatywnych.

Duchowe i doczesne potrzeby świata wymagają dobrej woli i współpracy pomiędzy religiami. Każda z nich ma wartościowy wkład do wielkiej społeczności wierzących. Ujmując to słowami Orsona F. Whitneya, jednego z wczesnych apostołów: „Bóg używa więcej niż jednego ludu do wypełnienia swojego wielkiego i cudownego dzieła. Święci w Dniach Ostatnich nie mogą wszystkiego zrobić sami. Jest to zbyt ogromne i trudne dzieło, aby wykonać je w pojedynkę”. Tak więc członkowie Kościoła nie postrzegają wyznawców innych religii z całego świata jako przeciwników lub konkurentów, ale jako partnerów w wielu sprawach dla dobra świata. Na przykład: niedawno Kościół połączył siły z katolicką organizacją El Minuto de Dios w celu dystrybucji odzieży dla ofiar powodzi i osunięć ziemi w Kolumbii w styczniu 2011. Ponadto w styczniu 2010 r. Kościół współpracował z Islamic Relief USA w celu dostarczeniu żywności i niezbędnych środków medycznych dla osób dotkniętych przez trzęsienie ziemi na Haiti.

Warto zauważyć, że współpraca międzyreligijna nie wymaga kompromisu doktrynalnego. Choć Kościół podkreśla swoją niezależność i odmienność pod względem doktrynalnym, nie uniemożliwia to współpracy w projektach charytatywnych innych wyznań. Te działania opierają się na uniwersalnych wartościach. Inna interpretacja dotycząca na przykład zadośćuczynienia Chrystusa, nie umniejsza poleceniaChrystusa, aby „ kochać bliźniego jak siebie samego”. Jest więc konieczne oddzielenie spraw charytatywnych od doktrynalnych, a jednocześnie współdzielenie troski w sprawach osób potrzebujących. Ludzie działający w dobrej wierze nie potrzebują mieć takich samych poglądów, aby dokonać wielkich rzeczy w służbie innym ludziom.

Poniżej podanych jest kilka przykładów i historii dotyczących współpracy pomiędzy Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich a innymi wyznaniami:

Wydarzenia, których byliśmy gospodarzami

Biskup Wester chwali wizytę kardynała George’a w Utah(26.02.2010)

Kardynał George przemawia na Uniwersytecie Brighama Younga na temat wolności religijnej (23.02.2010)

Doroczny międzywyznaniowy hołd muzyczny, który miał miejsce w historycznym Tabernakulum Salt Lake(22.02.2010)

Różne wyznania biorą udział w hołdzie muzycznym w Tabernakulum Salt Lake(09.02.2010)

Koncert na Placu Świątynnym w ramach międzywyznaniowego okrągłego stołu (13.02.2007)

Arcybiskup Alex J. Brunett otrzymuje Family Values Award(30.11.2010)

Wydarzenia, w których uczestniczyliśmy

Katedra świętuje jubileusz stulecia ; Prezydent Monson przemawia o wspólnej służbie dwóch wyznań(10.08.2009)

Apostołowie podróżują po świecie w odpowiedzi na wzrost liczby członków Kościoła(27.09.2010)

2009 Parlament Światowych Religii gromadzi się w Melbourne(14.12.2009)

Kościół reprezentowany na Światowym Kongresie Religijnym w Kazachstanie(22.07.2009)

Zwiedzanie budynków sakralnych buduje zrozumienie(31.07.2008)

Nauki Kościoła

Apostoł przemawia do młodzieży Bostonu na temat wolności religijnej(17.07.2010)

Apostoł powiedział: „Wierzący w Boga powinni wspólnie pracować”(28.05.2008)

Szacunek dla innych wyznań(18.04.2008)

Ewangelia – globalna religia(11/1991)

Bóg kocha całą ludzkość(15.02.1978)

Pomoc humanitarna i służba bliźnim

Działania Kościoła po powodzi i osuwiskach ziemi w Kolumbii(06.01.2011)

Ambasador Pakistanu dziękuje przywódcom Kościoła za pomoc Humanitarną(14.09.2010)

Sąsiedzi pomagają sąsiadom(08.07.2010)

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich współpracuje z Islamic Relief USA przy wysyłaniu żywności i środków medycznych na Haiti(22.01.2010)

Od Salt Lake po Samoa, Kościół rozszerza pomoc humanitarną(06.10.2009)

Mormońscy i muzułmańscy przywódcy współpracują w działaniach humanitarnych (29.07.2009)

Mormoni pomagają ofiarom powodzi w Indianie, Iowa i Wisconsin(17.06.2008)

Członkowie Kościoła szyją kołdry dla bezdomnych rodzin (21.03.2007)

Mormońska młodzież z Houston pomaga sąsiadom przygotować się na sytuacje kryzysowe(25.10.2006)

Święci w Dniach Ostatnich wysyłają pomoc na Bliski Wschód(27.07.2006)

Muzułmanie i Mormoni współpracują, by nieść pilną pomoc ofiarom trzęsienia w Indenezji(30.05.2006)

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.