Temat

Rada wyższa

Grupa 12 mężczyzn powołana, aby pomagać nadzorować pracę Kościoła w paliku. Ci wyżsi doradcy pracują pod kierownictwem prezydenta palika i pomagają szkolić przywódców organizacji w paliku oraz nadzorować programy. Rada wyższa występuje też jako rada dyscyplinarna w przypadkach ciężkich grzechów, które mogą mieć wpływ na czyjeś członkostwo w Kościele.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.