Temat

Prezydium Szkoły Niedzielnej

Wszyscy członkowie Kościoła w wieku powyżej 12 lat są zachęcani do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Niedzielnej, które odbywają się każdego tygodnia jako część regularnych nabożeństw. Jej celem jest nauczanie ewangelii Jezusa Chrystusa i wzmacnianie osób i rodzin.

Rada Prezydenta Kościoła powołuje trzech mężczyzn, aby służyli jako generalne prezydium Szkoły Niedzielnej. Pod kierownictwem Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów członkowie generalnego prezydium Szkoły Niedzielnej doradzają w sprawach dotyczących Szkoły Niedzielnej.

Obecnie generalnym prezydentem Szkoły Niedzielnej jest Tad R. Callister, a jego doradcami są Devin G. Durrant i Brian K. Ashton.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.